Logopedie bij genderdysfonie

Als bij transseksuelen de stem niet goed aansluit bij de veranderde sekse, spreken we van genderdysfonie. Een logopedist kan hulp en begeleiding bieden door uiteenlopende factoren bij stemgebruik na te gaan. Als spraak- en stemdeskundige kan een logopedist op basis van een goede analyse van de oorzaak een behandelplan voor een logopedische behandeling opstellen.

Wat is genderdysfonie?

Genderdysfonie is een aandoening waarbij iemand zich niet prettig voelt in het lichaam dat hij of zij heeft. Dit kan leiden tot allerlei problemen zoals depressie, angst en suïcidale gedachten. Een logopedist kan helpen bij het verwerken van deze problemen, door middel van praten en stemtherapie.

Logopedische behandeling bij genderdysfonie

Logopedische behandeling van genderdysfonie is een belangrijk onderdeel van de transition naar het gewenste geslacht. Het doel van de logopedische behandeling is om de spraak te verbeteren en aan te passen aan het nieuwe geslacht, zodat transgenders makkelijker kunnen communiceren met anderen. De behandeling kan bestaan uit verschillende dingen, afhankelijk van wat er nodig is voor de specificatieke transgenderclient. Veel transgenders zullen eerst hulp zoeken bij een speechtherapeut of logopedist voordat ze hun sociale en/of werkomgeving gaan aanpassen of operaties ondergaan.

Aanpasbaar stemgebruik

Logopedie bij genderdysfonie gaat over het aanpassen van uw stemgebruik, zodat deze beter past bij uw identiteit. Een logopedist kan een stem op een gezonde manier naar de gewenste toonhoogte brengen, zonder hierbij stemproblemen te krijgen. Uw logopedist zal met u werken aan wat voor u werkt, en dit kan veranderen in de tijd. Soms is het nodig om een nieuwe manier van praten te leren, maar vaak kan logopedie helpen bij het maken van kleine aanpassingen in hoe je al praat.

Preventief stemgebruik

Het is belangrijk om preventief stemgebruik toe te passen wanneer je merkt dat je stem aan het veranderen is. Dit betekent dat je zorgvuldig moet kiezen welke woorden je uitspreekt en hoe je ze uitspreekt. Sommige klanken kunnen erg moeilijk zijn voor mensen met genderdysfonie, dus het is belangrijk om deze klanken te vermijden. Ook is het belangrijk om rust te nemen tussen de verschillende utterances die je maakt, zodat je stem kan herstellen. Wanneer je deze tips toepast, zal je merken dat je stem minder snel moe wordt en dat je minder last hebt van keelpijn. Een logopedist kan hierbij ondersteunen. 

Conclusie

De ware aard van genderdysfonie is nog steeds onbekend, maar er zijn veel verschillende behandelingen mogelijk. De beste behandeling is afhankelijk van de individuele patiënt en moet in overleg met een deskundige worden bepaald. Logopedie kan een belangrijke rol spelen bij het verminderen van de klachten van genderdysfonie.