Logopedie bij genderdysfonie

Als bij transseksuelen de stem niet goed aansluit bij de veranderde sekse, spreken we van genderdysfonie. Een logopedist kan hulp en begeleiding bieden door uiteenlopende factoren bij stemgebruik na te gaan. Als spraak- en stemdeskundige kan een logopedist op basis van een goede analyse van de oorzaak een behandelplan voor een logopedische behandeling opstellen.

Wat is genderdysfonie?

Genderdysfonie is een aandoening waarbij iemand zich niet prettig voelt in het lichaam dat hij of zij heeft. Dit kan leiden tot allerlei problemen zoals depressie, angst en suïcidale gedachten. Een logopedist kan helpen bij het verwerken van deze problemen, door middel van praten en stemtherapie.

Waarom kan een logopedist bij genderdysfonie helpen?

Een logopedist kan genderdysfonie helpen door advies te geven over hoe je spraakproblemen kunt verhelpen. Sommige mensen hebben genderdysfonie als gevolg van een aangeboren aandoening, maar voor anderen is het een ontwikkelingsstoornis. In beide gevallen kan een logopedist helpen de spraakproblemen te verhelpen die vaak samenhangen met genderdysfonie.

Logopedische behandeling bij genderdysfonie

Logopedische behandeling van genderdysfonie is een belangrijk onderdeel van de transition naar het gewenste geslacht. Het doel van de logopedische behandeling is om de spraak te verbeteren en aan te passen aan het nieuwe geslacht, zodat transgenders makkelijker kunnen communiceren met anderen. De behandeling kan bestaan uit verschillende dingen, afhankelijk van wat er nodig is voor de specificatieke transgenderclient. Veel transgenders zullen eerst hulp zoeken bij een speechtherapeut of logopedist voordat ze hun sociale en/of werkomgeving gaan aanpassen of operaties ondergaan.

Aanpasbaar stemgebruik

Logopedie bij genderdysfonie gaat over het aanpassen van uw stemgebruik, zodat deze beter past bij uw identiteit. Het is belangrijk om te onthouden dat er geen ‘juiste’ of ‘verkeerde’ manier is om je stem te gebruiken. Uw logopedist zal met u werken aan wat voor u werkt, en dit kan veranderen in de tijd. Soms is het nodig om een nieuwe manier van praten te leren, maar vaak kan logopedie helpen bij het maken van kleine aanpassingen in hoe je al praat.

Preventief stemgebruik

Het is belangrijk om preventief stemgebruik toe te passen wanneer je merkt dat je stem aan het veranderen is. Dit betekent dat je zorgvuldig moet kiezen welke woorden je uitspreekt en hoe je ze uitspreekt. Sommige klanken kunnen erg moeilijk zijn voor mensen met genderdysfonie, dus het is belangrijk om deze klanken te vermijden. Ook is het belangrijk om rust te nemen tussen de verschillende utterances die je maakt, zodat je stem kan herstellen. Wanneer je deze tips toepast, zal je merken dat je stem minder snel moe wordt en dat je minder last hebt van keelpijn.

Alternatieve behandelmethodes

Er zijn diverse alternatieve behandelmethoden voor genderdysfonie. Het is belangrijk om een methodiek te kiezen die bij uw wensen en doelstellingen past.

Een van de meest populaire alternatieve behandelmethoden is voice training, waarbij je leert hoe je je stem kan gebruiken om je gewenste gender uit te drukken. Er zijn verschillende manieren om voice training te ondergaan, maar de meeste mensen kiezen ervoor om dit onder begeleiding van een logopedist of spraaktherapeut te doen. Een andere veelgebruikte methode is het gebruik van spraakprothese, waarbij je met behulp van een apparaatje je stemtimbre kan aanpassen. Het nadeel hiervan is wel dat het apparaatje soms duidelijk hoorbaar is, wat voor sommige mensen een afknapper kan zijn.

Een andere methode die vaak wordt toegepast is het veranderen van je naam en/of pronouns (

Conclusie

De ware aard van genderdysfonie is nog steeds onbekend, maar er zijn veel verschillende behandelingen mogelijk. De beste behandeling is afhankelijk van de individuele patiënt en moet in overleg met een deskundige worden bepaald. Logopedie kan een belangrijke rol spelen bij het verminderen van de klachten van genderdysfonie.