Logopedie-Direct in Gezondheidsplein Nijmegen-Noord

Vooruitlopend op de komst van duizenden nieuwe bewoners, krijgt de Waalsprong vanaf april 2022 een derde eerstelijns gezondheidscentrum, in Hof van Holland. Samenwerking, ontmoeting, kennisdeling, innovatie én sport staan centraal in dit “Gezondheidsplein Nijmegen-Noord”, waar alle belangrijke disciplines op zorg- en welzijnsgebied zijn vertegenwoordigd.

Meer informatie op: gpnn.nl

Adres:
Dick Boerrigterplein 2,
6663RC Lent

Logopedie Direct gaat zich vestigen in dit gezondheidscentrum. Een mooie toegevoegde waarde en samenwerking met de andere praktijken is hierbij het uitgangspunt. Logopedie Direct is al aanwezig in de regio Nijmegen met vestigingen in Bemmel, Gendt, Groesbeek, Lent, Oosterhout en Nijmegen Biezantijn

Met Thermion in Lent en ONS Gezondheidserf in Oosterhout beschikt Nijmegen-Noord over twee eerstelijns gezondheidsvoorzieningen die elk zo”n 10.000 bewoners bedienen. Met het oog op de groei van de Waalsprong en daarmee het aantal mensen, is een paar jaar geleden voorgesorteerd op de komst van een derde gezondheidscluster, vertelt huisarts Rob van Damme, die namens coöperatie STIELO (samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners in Nijmegen-Noord) met de gemeente, verzekeraars en zorgaanbieders sparde over de opzet van een nieuw centrum. “Het plan om een extra gezondheids- en welzijnsvoorziening in Hof van Holland te bouwen, werd door iedereen enthousiast ontvangen. Uiteraard als aanvulling op het aanbod in Thermion en ONS Gezondheidserf, maar ook vanuit de gedachte om in samenwerking met beide centra kennis te delen en verder uit te bouwen.”    

Zorg, welzijn en sport

Niet lang daarna liet de gemeente weten graag een sporthal te willen bouwen, ook in Hof van Holland. “Sport en gezondheid liggen in elkaars verlengde, zeker waar het gaat om leefstijl en preventie”, aldus Rob. “Ons voorstel om beide aspecten onder één dak te combineren, werd positief ontvangen. We hebben toen de Stichting Gezondheidsplein Nijmegen-Noord opgericht en zijn plannen gaan maken voor de realisatie en uiteindelijke exploitatie van het centrum. De term “gezondheidsplein” refereert daarbij aan het feit dat het om meer gaat dan zorg en welzijn alleen. Het centrum wordt straks ook een plek waar je anderen ontmoet en tegenkomt, terwijl je oversteekt naar verschillende werelden.”

Alle belangrijke disciplines

En met die verschillende werelden zit het wel goed, aldus Rob. “Alle belangrijke disciplines zijn straks in het nieuwe centrum terug te vinden. Dan moet je denken aan een huisartsen- en tandartspraktijk, fysio- en podotherapie, oefentherapie Cesar, logopedie, een psychologiepraktijk voor kinderen én volwassenen, een verloskundigenpraktijk inclusief echocentrum, thuiszorg en een prikpost. Ook het sociale domein is met het welzijns- en jongerenwerk, een sociaal wijkteam, STIP en een GGD-gezondheidsmakelaar goed vertegenwoordigd. Op ons verlanglijstje staan nog een diëtiste, optometrist, ergotherapeut, misschien een bedrijfsarts, maar met ons geplande aanbod kunnen we voorlopig prima vooruit.”

Geen aparte wachtkamers

Juist die aanwezigheid van zoveel specialismen op relatief weinig vierkante meters biedt, met de coöperatiegedachte in het achterhoofd, volop extra mogelijkheden. Rob: “We hebben bewust gekeken hoe we een belangrijke kernwaarde als “ontmoeting”, praktisch en zichtbaar in het gebouw kunnen laten terugkeren. Zo komen er bijvoorbeeld geen aparte wachtkamers, maar zitten mensen bij elkaar als ze naar de huisarts of sociaal werker moeten. Door het weglaten van muren laten we zien dat zorg en welzijn vaak nauw met elkaar samenhangen, we niet in hokjes denken en we graag over onze beroepsgrenzen heen kijken in het zoeken naar passende oplossingen, liefst bij één loket.”

Ruimte voor samenwerking

Deze gedachte sluit mooi aan op de mogelijkheden waar het gaat om in- en externe samenwerking met andere zorgaanbieders, laat Rob weten. “Gezien de goede contacten met het CWZ en Radboud UMC stel ik me zo voor dat we in ons nieuwe centrum gemeenschappelijke spreekuren met bepaalde medische specialismen gaan organiseren, zoals een sportarts of huidarts. Dat er een rugklachten-spreekuur komt, waarbij de huisarts en fysiotherapeut met een orthopedisch chirurg samen patiënten bekijken. Of dat groepjes onder professionele begeleiding in de sporthal gaan sporten, om hierna eventueel door te stromen naar een sportvereniging. De ruimte, mensen en faciliteiten zijn aanwezig.”

Experimenteren en innoveren

Ruimte is er straks óók om te experimenteren en bestaande innovatieprojecten verder uit te bouwen. “Daarbij luisteren we goed naar de wensen van (toekomstige) bewoners. Hebben mensen liever een avondspreekuur? Dan organiseren we dat”, zegt Rob die met “zijn” huisartsenpraktijk Bast & Van Damme ook naar het gezondheidsplein verhuist. “Verder kijken we naar de rol van robots in ons centrum en zijn er plannen om te rouleren met assistentes van verschillende disciplines. In het kader van de onderlinge kennisuitwisseling willen we ook de nieuwe generatie eerstelijns zorgprofessionals gaan opleiden. Huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten van morgen leren straks samen door letterlijk bij elkaar in de keuken te kijken.”

Omgekeerde weg

Loopt alles volgens plan, dan kan dat vanaf april 2022. “We richten ons vooral op nieuwe bewoners in Hof van Holland, de Dijkzone, Woenderskamp en Koudenhoek. Maar ook mensen uit de Grote Boel, Zuiderveld en andere wijken in Nijmegen-Noord zijn van harte welkom”, vertelt Rob, zichtbaar genietend van het proces richting realisatie van “zijn” gezondheidsplein. “Vaak zetten ontwikkelaars een bedrijfsverzamelgebouw neer om het te verhuren aan meerdere kleine bedrijfjes. Of staat er al een pand waar je als huurder bent gebonden aan bestaande kaders, wat je vaak weer terugziet in de manier van werken. Wij volgen bewust de omgekeerde weg door een visie te formuleren en pas dan over de stenen na te denken.” Dat is ook zo fijn van het mogen werken in een stadsdeel als Nijmegen-Noord waar dit simpelweg gewoon kán, besluit Rob. “Het zorgt voor het enthousiasme en de passie die nodig zijn om straks goede zorg te leveren in een gezonde omgeving waar mensen gelukkig zijn.”