Peutergroepen

Maakt u zich zorgen om de taalontwikkeling van uw kind? Blijft het wat achter in het spreken? Spreekt het wel in woordjes maar nog geen zinnetjes, of korte zinnetjes? Lijkt het niet alles goed te begrijpen, of praat het nog weinig tegen anderen? Vertraagde taalontwikkeling Sommige kinderen zijn laat met spreken. Ze beginnen bijvoorbeeld pas […]

Maakt u zich zorgen om de taalontwikkeling van uw kind?

Blijft het wat achter in het spreken? Spreekt het wel in woordjes maar nog geen zinnetjes, of korte zinnetjes?
Lijkt het niet alles goed te begrijpen, of praat het nog weinig tegen anderen?

Vertraagde taalontwikkeling

Sommige kinderen zijn laat met spreken. Ze beginnen bijvoorbeeld pas op driejarige leeftijd met het praten in zinnen. Er is dan sprake van een vertraagde taalontwikkeling. Bij andere kinderen verloopt de taalontwikkeling anders dan bij de meeste leeftijdgenootjes. Er zijn kinderen die goed begrijpen wat er gezegd wordt, maar ook moeite hebben met het verwoorden van hetgeen ze willen vertellen. Dan is er sprake van een afwijkende taalontwikkeling.

Problemen met praten kunnen grote gevolgen hebben als ze niet worden onderkend. Als een kind dingen niet goed begrijpt of zich niet goed duidelijk kan maken, kan dat leiden tot misverstanden in de communicatie, vaak met frustraties tot gevolg. Die frustraties kunnen zich uiten in boos of juist teruggetrokken gedrag. Omdat taal ook een belangrijke rol speelt bij het denken, kunnen taalproblemen uiteindelijk leiden tot leerproblemen.

Binnenkort starten wij met een nieuwe pilot: Logopedie in een groepje, op de peutergroep, een samenwerking tussen Logopedie Direct en de peutergroep.

De logopedist komt dan op de groep observeren en kijken of er kinderen zijn die een achterstand of problemen in de taalontwikkeling laten zien.
Vervolgens wordt dit met de betreffende ouders besproken en wordt er een aanbod gedaan om te starten met groepslogopedie. De logopedist werkt in kleine groepjes op de peutergroep en sluit aan op het thema wat op dat moment actueel is. gaat vervolgens op de groep, samen met een aantal andere kindjes aan de hand van het thema wat op dat moment op de peutergroep actueel is, aan de slag met logopedie.

Ieder kind heeft zijn individuele doelen, maar de therapie zal in groepsverband plaatsvinden.