Broddelen, wat is het en wat kun je doen?

Broddelen is een communicatiestoornis waarbij hulp mogelijk is

Broddelen kan een kind in het dagelijks leven flink belemmeren, maar komt ook voor bij volwassenen. Daarbij wil je snel op zoek naar de juiste hulp. Wij geven je hier een volledig beeld van de consequenties van en welke therapie mogelijk is. Broddelen is vervelend, maar met de juist behandeling kunnen de klachten sterk verminderen.

Wat is broddelen nu precies?

Broddelen is een spraakstoornis die voorkomt dat je vloeiend spreekt. Vaak is er sprake van snel en onverstaanbaar praten, of juist van spreken met een wisselend tempo. Het gaat mis omdat de organisatie van spraak- en taal in de hersenen niet goed gaat.  Andere belangrijke symptomen zijn het maken van fouten in de woordstructuur en het moeite hebben met het nemen van de beurt bij praten.

Verder kan het broddelen zich ook uiten door het hebben van een eentonige stem, het te hard of juist te zacht praten en het hebben van vele versprekingen. Telescopie is ook een belangrijk kenmerk, wat inhoudt dat kinderen lettergrepen in elkaar schuiven. In plaats van televisie zeggen ze bijvoorbeeld ‘tevisie’. Niet elke broddelaar heeft overigens ook ieder symptoom.

De verschillende soorten broddelen

Hier geven we antwoord op de vraag wat de verschillende soorten zijn. Grof gezegd wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten broddelen. Enerzijds is er syntactisch broddelen, waarbij kinderen zinnen niet goed opbouwen en veel stopwoordjes gebruiken. Daardoor zijn ze lastig te volgen. Anderzijds is er fonologisch broddelen, waarbij een kind lastig te verstaan is, doordat het lettergrepen niet goed uitspreekt of onvoldoende articulatie heeft.

 

logopedie volwassenen

Bij wie komt broddelen voor?

In principe kan vanaf een jaar of zeven de conclusie worden getrokken dat iemand een broddelaar is. Dit betekent nog niet dat een kind daarvoor niet kan broddelen, maar vaak is dit onvoldoende duidelijk totdat de spraak volledig is ontwikkeld. Het gaat niet vanzelf over, waardoor je er op latere leeftijd last van houdt. Dit kan een nadelige invloed hebben op jouw carrière en dagelijks leven in het algemeen.  Het is daarom zaak om tijdig hulp te zoeken, waarover we je verderop meer vertellen.

Wat is de oorzaak van broddelen?

Broddelen ontstaat op de eerste plaats door een gebrekkige ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel. Dit zorgt ervoor dat de spraak en taal zich niet gelijktijdig ontwikkelen. Weet dat er ook sprake is van een erfelijke factor. Als een ouder broddelt, of dat gedaan heeft in zijn of haar jeugd, is er een groter kans dat dit ook bij kinderen voorkomt. Dit kan ook generaties over slaan.

Wat kun je zelf doen tegen broddelen?

Broddelen is lastig zelf te verhelpen. Dat komt dan vooral omdat het kind zelf niet door heeft dat het fouten maakt. Wel kan het helpen om bepaalde gesprekken te beoordelen en te kijken wat beter kan. Weet echter dat je daarmee het probleem op de lange termijn niet oplost. Probeer daarentegen om jouw kind zo veel mogelijk zelfvertrouwen mee te geven. Tijdens de ondersteuning door een logopedist zul je ook zelf oefeningen moeten doen. Probeer jouw kind of puber hierbij te helpen en te motiveren.

Wat is het verschil tussen stotteren en broddelen?

Stotteren en broddelen worden vaak door elkaar gehaald en het kan lastig zijn om te bepalen van welke aandoening sprake is. Graag gaan we daarom nu in op het onderscheid tussen beide stoornissen. Een groot verschil is dat bij broddelen iemand zich niet bewust is van de te maken fouten. Bij het stotteren realiseert de spreker zich dit op het moment zelf.

Daarnaast is er een verschil als het gaat om de taalplanning. Iemand die stottert heeft van tevoren de zin perfect in zijn of haar hoofd, maar kan het niet goed uiten. Bij een broddelaar werkt dit precies omgekeerd. Weet overigens dat de twee aandoeningen elkaar vaak aanvullen. De combinatie komt vaker voor dan dat iemand last heeft van zuiver stotteren of juist zuiver broddelen.

Zoek hulp bij broddelen!

Blijkt het een hardnekkig probleem? Dan is het aan te raden om een logopedist of stottertherapeut te benaderen. Des te eerder deze aandoening wordt aangepakt, des te groter de kans op aanzienlijke verbeteringen. Ook bij twijfel is het raadzaam om contact op te nemen met een deskundige. Deze kan dan samen met jou vaststellen of behandeling noodzakelijk is.

Een therapeut kan een beoordeling geven van de mate van broddelen en vervolgens een plan van aanpak opstellen. Hierbij worden concrete doelen gesteld, die haalbaar zijn en daarom jouw kind motiveren. Verder wordt gekeken naar de persoonlijkheid en interesses van jouw kind. Zo kan er gewerkt worden met praktijkvoorbeelden waar een kind in het dagelijks leven tegenaan loopt.

Weet tenslotte dat de behandeling van broddelen bij jongeren en kinderen vergoed wordt door de zorgverzekering. Uiteraard is het daarvoor wel van belang dat je een gecertificeerde logopedist benadert.