Logopedie op school

Logopedie basisschool

De basisschoolperiode is van wezenlijk belang voor de vorming van een kind. Op de basisschool leggen kinderen in veel opzichten een basis voor de rest van hun leven. Hierbij valt vooral te denken aan zaken als lezen, schrijven en rekenen. Juist in deze periode is het van belang dat problemen in de communicatie zo snel mogelijk worden opgepakt. Logopedie en de basisschool zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Lesstof opnemen en verwerken

Uw kind krijgt op de basisschool veel kennis aangeboden. Al vanaf de kleutergroepen wordt hij of zij omringd met materiaal dat in feite een voorbereiding is op het latere lezen en schrijven. Taal en spraak spelen een rol in alle interactie op school. Om de aangeboden stof op de juiste manier op te nemen en te gebruiken, is het noodzakelijk dat uw kind beschikt over de nodige communicatievaardigheden. Is dit niet het geval, dan loopt uw kind mogelijk een achterstand op. Het is precies hierom dat logopedie en de basisschool nauw met elkaar zijn verbonden.

Als de school een knelpunt signaleert

Het belang van logopedie tijdens de basisschool blijkt ook uit het feit dat in sommige gevallen op scholen zelf regelmatig een logopedist werkzaam is, hetzij in het speciaal onderwijs, hetzij op ‘gewone’ basisscholen. Ook zijn het dikwijls de leerkrachten op de school van uw kind die een aandachtspunt in de communicatie signaleren. Dit laatste is niet verwonderlijk, aangezien de onderwijzer van uw kind veel tijd met hem of haar doorbrengt. Hij of zij heeft daardoor een goede kijk op wat uw kind nodig kan hebben om op school optimaal te functioneren.

Zo snel mogelijk actie ondernemen

Als duidelijk is dat logopedie op de basisschool voor uw kind een goed plan is, kunt u het beste zo snel mogelijk stappen zetten. Logopedie Direct heeft meerdere vestigingen in het oosten van het land en is daar eenvoudig bereikbaar zonder verwijzing. Sommige van onze vestigingen zitten dichtbij basisscholen, waardoor logopedie op de basisschool heel makkelijk toegankelijk is.

Heeft u vragen over Logopedie op school?

Vul dan onderstaand formulier in en wij bellen u terug op een tijdstip dat u uitkomt.

Wilt u meer weten over hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan ons privacybeleid

logopedie basisschool - logopedie op school