direct

Logopedie Direct ook in ‘t Lossers Hoes

Logopedie Direct ook in ‘t Lossers Hoes

De gemeenteraad van Losser heeft op maandagavond 11 juli ingestemd met het definitieve ruimtelijk ontwerp en de bijbehorende financiële businesscase voor het te realiseren Kulturhus Losser ‘t Lossers Hoes. Dit betekent dat nu, na jaren van voorbereiding, kan worden gestart met de uitvoering.

Een echt gemeenschapscentrum voor Losser
‘t Lossers Hoes wordt een echt gemeenschapscentrum waarin diverse organisaties gevestigd zijn en met elkaar samenwerken: gemeente Losser, bibliotheek, welzijnsorganisatie Cluster, VVV Losser, woningcorporatie Domijn, Politie, Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG), Wijkracht Losser, Aveleijn dagbesteding, Carintreggeland en Logopedie-Direct. Door de aanwezigheid van een variëteit aan organisaties zal het Kulturhus, in het centrum van Losser, dagelijks druk worden bezocht. Alleen de bibliotheek ontvangt bijvoorbeeld al zo’n 80.000 bezoekers per jaar!

Instemming na amendering door de raad
De gemeenteraad ging op 11 juli in meerderheid akkoord nadat een amendement was aangenomen waarin de stelpost onvoorziene uitgaven alsnog werd verhoogd van 5% naar 10% van het budget. De raad wil zo toekomstige problemen voorkomen door te krap budgetteren. Een post ‘onvoorzien’ van 10% is reëel bij renovaties van gebouwen zoals het gemeentehuis van Losser. Ook wil de raad dat bij aanbesteding gekozen wordt voor onderhandse aanbesteding, waarbij ook regionale en lokale ondernemers worden betrokken.

Volgende stappen
Huub Plegt (gemeente Losser) is nu aangesteld als projectleider voor het vervolgtraject. Hij geeft leiding aan het project tot aan de oplevering. Hij zal onder meer een bouwteam samenstellen dat de aanbesteding en verbouwing gaat coördineren.

Kennismakingsbijeenkomst voor alle bewoners van ‘t Lossers Hoes
Begin oktober wordt een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor álle toekomstige bewoners van het ‘t Lossers Hoes. Tevens trekken alle partners gezamenlijk op in de communicatie over ‘t Lossers Hoes . Daarvoor wordt een plan uitgewerkt.