direct

Logopedie

De logopedist begeleidt mensen met een hulpvraag op het gebied van de communicatie in de brede zin van het woord. De logopedisten werkzaam in de praktijken zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) en volgens de wet BIG geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Door deelname aan werkgroepen, samenwerkingsverbanden en kwaliteitskringen wordt de kwaliteit gewaarborgd.

Onze logopediepraktijk is een all-round praktijk met de volgende specialisaties:

 • Preverbale logopedie
 • Dyslexie
 • Hanen Ouderprogramma
 • Stemtherapie
 • OMFT (Logopedie en Tandheelkunde)
 • Lingu├»stiek (Taaldiagnostiek en behandeling)
 • Logopedie bij meertaligheid
 • Logopedie bij kinderen met schisisproblematiek
 • Mimetherapie
 • MFL (Manuele Facilitatie van de Larynx)

Alle logopedische behandelgebieden op een rijtje:

 • Taal
 • Spraak
 • Stem
 • Hyperventilatie
 • Afwijkende mondgewoonten
 • Stotteren
 • Slikstoornissen
 • Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (preverbale logopedie)
 • Spraakafzien bij slechthorendheid
 • Afasie en dysartrie

Meer over logopedie vindt u ook op Wikipedia