Wat is logopedie en wanneer is het nodig?

Wat is Logopedie?

Logopedie is de behandeling van communicatieproblemen. Dat is een vrij breed begrip wat betreft spraak- en taalontwikkeling. Daarom is de logopedie onderverdeeld in een aantal aandachtsgebieden. Dat zijn stem, taal, eten en drinken, adem, gehoor en spraak.
Het is gespecialiseerde gezondheidszorg of paramedische zorg en valt in de meeste gevallen onder de basisverzekering.

Het is geschikt voor alle leeftijden. Zo behandelt een logopedist slikproblemen bij baby”s, maar begeleidt hij of zij ook spraakproblemen bij ouderen, bijvoorbeeld na een hersenbloeding. Daarnaast kan logopedie ook preventief worden ingezet. Door screening op basisscholen en peuterspeelzalen worden eventuele stoornissen al in een vroeg stadium gesignaleerd. Zo kunnen ze op tijd behandeld worden.

Het woord ‘logopedie’ komt voort uit de Griekse woorden “logos” en “paidein”. “Logos” betekent zoiets als “gesproken woord” en “paidein” staat voor “opvoeden”. De betekenis komt dan neer op ‘het opvoeden tot het gesproken woord’. Een veelgebruikte term die hier vroeger voor gebruikt werd is ‘spraakleraar”.

Stem

We hebben onze stem nodig om verstaanbaar te kunnen communiceren. Daarom zijn stemproblemen erg vervelend. Stemproblemen kunnen een lichamelijk oorzaak hebben, maar ook ontstaan door het verkeerd gebruik van de stem. In sommige gevallen zijn mensen zelfs de stem kwijt. Logopedie kan deze klachten behandelen, waardoor de stemproblemen verminderen of verdwijnen. Ook voor mensen die veel in het openbaar spreken, kan logopedie veel betekenen. Zo leren zij hun stem goed te gebruiken en overbelasting te voorkomen. Ook conservatoria, toneelscholen en lerarenopleidingen maken hier gebruik van.

Taal

Om informatie uit te wisselen, maken we veel gebruik van gesproken taal. Daarvoor is wel een goede taalbeheersing nodig. Het voorkomen en behandelen van taalproblemen is zeker op jonge leeftijd erg belangrijk. Logopedie kan worden ingezet bij een taalontwikkelingsstoornis, dyslexie of een autismespectrumstoornis. Ook voor kinderen met een algehele ontwikkelingsachterstand is logopedie belangrijk. Daarnaast worden ook afasie, taal- en spraakstoornissen bij dementie behandeld en is er veel aandacht voor ondersteunende communicatie.

Eten en drinken

Logopedie wordt ook ingezet bij eet- en drinkproblemen, zowel bij volwassenen als bij baby”s en kinderen. De klachten kunnen bestaan uit vaak verslikken, niet goed kunnen kauwen en slikken, last van overmatige speekselvorming of moeite met de overgang van fles- of borstvoeding naar vast voedsel. Bij kinderen kan het ook gaan om moeite met drinken uit een beker of het eten van stukjes.

Adem

Goed ademen is onmisbaar voor het spreken. Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er kunnen medische oorzaken zijn waarom het ademen lastiger wordt. Dat gebeurt onder andere bij paniek aanvallen, hyperventilatie en bij COPD-patiënten. Logopedie kan daarin veel verbetering brengen. Door middel van ademhalingsoefeningen en het leren gebruiken van de juiste ademtechniek, wordt het spreken gemakkelijker. Het  wordt ook gebruikt om op een goede manier te leren ademen tijdens zingen, spreken en sporten.

Gehoor

Het gehoor is bij het communiceren erg belangrijk. Als we niet goed horen, kunnen we veel informatie missen. Bij gehoorproblemen kan logopedie erg behulpzaam zijn. Bij kinderen met een gehoorprobleem wordt er behandeld op spraak- en taalproblemen. Daarnaast kunnen ook kinderen met auditieve verwerkingsproblemen bij de logopedist terecht. Volwassenen kunnen op latere leeftijd doof of slechthorend worden. Ook dan is logopedie essentieel om goed te blijven communiceren met anderen.

 

Wanneer is logopedie nodig?

Elke patiënt kan een klacht anders ervaren, geen enkele klacht is gelijk. Dus wordt er eerst gekeken naar de ernst van de klacht. Hoeveel last ervaart de patiënt. Dat kan in alle gevallen anders zijn.
Bijvoorbeeld bij stem problemen komen andere klachten voor dan bij taal of spraak.
Ook kunnen er verschillende oorzaken zijn. Last van de groeifase bij kinderen, of bij de ontwikkeling van de taal en spraak.
Soms is hulp nodig voor pasgeboren baby”s die moeten leren slikken. Aanleg kan ook een rol spelen, zoals bij stotteren of lees-problemen.

Wat de klachten ook zijn, onze logopedisten zijn allen lid van de NVLF. Wij kunnen met de juiste specialisatie al uw logopedische problemen behandelen. Ook voor online logopedie afspraken kunt u bij ons terecht.

Logopedie kent vele specialisaties en behandelgebieden. De logopedist begeleidt mensen met een hulpvraag op het gebied van de communicatie in de brede zin van het woord. De logopedisten werkzaam in de praktijken zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) en volgens de wet BIG geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Door deelname aan werkgroepen, samenwerkingsverbanden en kwaliteitskringen wordt de kwaliteit gewaarborgd.

Onze praktijk is een all-round praktijk met de volgende specialisaties:

Alle logopedische behandelgebieden op een rijtje:

Wat is zomer logopedie?

Zomer logopedie is dat ook in de zomer alle vestigingen van Logopedie Direct gewoon open zijn. U kunt ook in de zomer bij onze praktijken terecht. Er hoeft zo geen gat te ontstaan in de behandelingen.

Hulpmiddelen:

De logopedisten kunnen ook adviseren over het gebruik van hulpmiddelen binnen de logopedie.
Zoals bijvoorbeeld het wiebelkussen dat ingezet wordt tijdens de logopedie voor een effectievere behandeling.

Meer over logopedie vindt u ook op Wikipedia

Wat is Logopedie?

Logopedie is de behandeling van communicatieproblemen. Dat is een vrij breed begrip wat betreft spraak- en taalontwikkeling. Daarom is de logopedie onderverdeeld in een aantal aandachtsgebieden. Dat zijn stem, taal, eten en drinken, adem, gehoor en spraak. Het is gespecialiseerde gezondheidszorg of paramedische zorg en valt in de meeste gevallen onder de basisverzekering.

Wat is manuele facilitatie van de larynx?

Wanneer er teveel spanning rondom het halsgebied of op het strottenhoofd zit kunnen stemproblemen ontstaan. Deze kan pijn en vermoeidheid veroorzaken. Ook kan er een globusgevoel optreden. Behandeling door een logopedist kan al snel een vermindering van de klachten geven. Deze methode wordt manuele larynxfacilitatie genoemd.

Hoe werkt mimetherapie?

Mimetherapie wordt toegepast als er spieren in het gezicht niet goed werken of als er sprake is van een aangezichtsverlamming. De logopedist kan deze behandelen met gezichtsmassages en oefeningen voor het bewegen van spieren in het gezicht. Het eten, drinken en spreken kan hierdoor verbeterd worden.

Wat doet een logopedist bij kinderen met schisisproblematiek?

Een schisis is een aangeboren afwijking in de kaak, gehemelte of bovenlip. Door deze afwijking kunnen problemen met de spraak en taalontwikkeling ontstaan. De logopedist kan de ontwikkeling van de taal al vanuit een vroeg stadium begeleiden en behandelen.

Hoe helpt logopedie bij meertaligheid?

Problemen met meertaligheid kunnen zowel bij kinderen als volwassenen ontstaan. Het gevoel voor taal, het niet kunnen produceren van de juiste klanken, intonatie en andere spraakkenmerken kunnen problemen opleveren. De logopedist kan deze problemen in kaart brengen en behandelen met luister-, articulatie- en stemtrainingen.

Hoe kan een logopedist linguïstiek behandelen?

De behandeling van linguïstiek (Taaldiagnostiek en behandeling) bestaat uit praktische oefeningen op het gebied van werkwoordgebruik en zinsopbouw. Met deze behandeling wordt de zinstructuur gecorrigeerd en de grammaticale vaardigheid verbeterd.

Wat is de relatie tussen logopedie en tandheelkunde?

Waar de tandarts werkt aan het gebied in de mond, de kaak en tanden, werkt de logopedist aan de functies van de lippen en de spieren rond de mond. Door het afleren van foutieve gewoonten en reflexen wordt de stand van de kaken en het gebit verbeterd en daarmee hersteld.

Wat is stemtherapie?

Stemtherapie is een behandelmethode binnen de logopedie waar problemen met het gebruik van de stem behandeld worden. Denk hierbij aan spraak- of stemproblemen. Met stemtherapie leert de logopedist hoe u de stem het beste kunt gebruiken zonder last te krijgen van de keel of problemen met ademhaling.

Wat is het Hanen ouderprogramma?

Als ouder heeft u een voorbeeldfunctie voor uw kind met taal, zowel expressief (vertellen) als receptief (begrijpen). Met het Hanen ouderprogramma wordt ouders met een kind met taalachterstand geleerd hoe zij aan het oplossen van het probleem kunnen bijdragen. U helpt het kind in alledaagse situaties de communicatie te ontwikkelen.

Hoe wordt dyslexie door een logopedist behandeld?

Dyslexie is een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Logopedie kan lees- en spellingproblemen behandelen en de fonologische en orthografische taalverwerking trainen en bevorderen. Met wetenschappelijk onderzochte en evidence-based methodes wordt met “taal in blokjes” het probleem behandeld.

Wat is preverbale logopedie?

Preverbale logopedie is een specialisatie binnen de logopedie. Deze richt zich op het behandelen van eet- en drinkproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen van 0-2 jaar. Het begin van de communicatieve ontwikkeling begint al ver voordat de eerste woordjes worden gesproken. Begeleid daarom deze ontwikkeling met preverbale logopedie.

Mocht u nog verdere vragen hebben neemt u dan contact met ons op. Met onze vele vestigingen in de regio is er altijd wel een praktijk in de buurt. Kijkt u op onze vestigingen pagina voor de juiste vestiging bij u in de buurt.