Wat is logopedie en wanneer is het nodig?

Wat is Logopedie?

Logopedie begeleidt mensen die zorg op het gebied van de communicatie of die problemen met slikken, de stem, spraak of taal hebben.
Het is gespecialiseerde gezondheids zorg of paramedische zorg en valt in de meeste gevallen onder de basisverzekering.

Het woord ‘logopedie’ komt voort uit de Griekse woorden “logos” en “paidein”. “Logos” betekent zoiets als “gesproken woord” en “paidein” staat voor “opvoeden”. De betekenis komt dan neer op ‘het opvoeden tot het gesproken woord’. Een veelgebruikte term die hier vroeger voor gebruikt werd is ‘spraakleraar”.

Wanneer is logopedie nodig?

Elke patiënt kan een klacht anders ervaren, geen enkele klacht is gelijk. Dus wordt er eerst gekeken naar de ernst van de klacht. Hoeveel last ervaart de patiënt. Dat kan in alle gevallen anders zijn.
Bijvoorbeeld bij stem problemen komen andere klachten voor dan bij taal of spraak.
Ook kunnen er verschillende oorzaken zijn. Last van de groeifase bij kinderen, of bij de ontwikkeling van de taal en spraak.
Soms is hulp nodig voor pasgeboren baby’s die moeten leren slikken. Aanleg kan ook een rol spelen, zoals bij stotteren of lees-problemen.

Wat de klachten ook zijn, onze logopedisten zijn allen lid van de NVLF. Wij kunnen met de juiste specialisatie al uw logopedische problemen behandelen.

Logopedie kent vele specialisaties en behandelgebieden. De logopedist begeleidt mensen met een hulpvraag op het gebied van de communicatie in de brede zin van het woord. De logopedisten werkzaam in de praktijken zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) en volgens de wet BIG geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Door deelname aan werkgroepen, samenwerkingsverbanden en kwaliteitskringen wordt de kwaliteit gewaarborgd.

Onze praktijk is een all-round praktijk met de volgende specialisaties:

Alle logopedische behandelgebieden op een rijtje:

  • Taal
  • Spraak
  • Stem
  • Hyperventilatie
  • Afwijkende mondgewoonten
  • Stotteren
  • Slikstoornissen
  • Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (preverbale logopedie)
  • Spraakafzien bij slechthorendheid
  • Afasie en dysartrie

Wat is zomer logopedie?

Zomer logopedie is dat ook in de zomer alle vestigingen van Logopedie Direct gewoon open zijn. U kunt ook in de zomer bij onze praktijken terecht. Er hoeft zo geen gat te ontstaan in de behandelingen.

Meer over logopedie vindt u ook op Wikipedia

Logopedie

Wat is manuele facilitatie van de larynx?

Wanneer er teveel spanning rondom het halsgebied of op het strottenhoofd zit kunnen stemproblemen ontstaan. Deze kan pijn en vermoeidheid veroorzaken. Ook kan er een globusgevoel optreden. Behandeling door een logopedist kan al snel een vermindering van de klachten geven. Deze methode wordt manuele larynxfacilitatie genoemd.

Hoe werkt mimetherapie?

Mimetherapie wordt toegepast als er spieren in het gezicht niet goed werken of als er sprake is van een aangezichtsverlamming. De logopedist kan deze behandelen met gezichtsmassages en oefeningen voor het bewegen van spieren in het gezicht. Het eten, drinken en spreken kan hierdoor verbeterd worden.

Wat doet een logopedist bij kinderen met schisisproblematiek?

Een schisis is een aangeboren afwijking in de kaak, gehemelte of bovenlip. Door deze afwijking kunnen problemen met de spraak en taalontwikkeling ontstaan. De logopedist kan de ontwikkeling van de taal al vanuit een vroeg stadium begeleiden en behandelen.

Hoe helpt logopedie bij meertaligheid?

Problemen met meertaligheid kunnen zowel bij kinderen als volwassenen ontstaan. Het gevoel voor taal, het niet kunnen produceren van de juiste klanken, intonatie en andere spraakkenmerken kunnen problemen opleveren. De logopedist kan deze problemen in kaart brengen en behandelen met luister-, articulatie- en stemtrainingen.

Hoe kan een logopedist linguïstiek behandelen?

De behandeling van linguïstiek (Taaldiagnostiek en behandeling) bestaat uit praktische oefeningen op het gebied van werkwoordgebruik en zinsopbouw. Met deze behandeling wordt de zinstructuur gecorrigeerd en de grammaticale vaardigheid verbeterd.

Wat is de relatie tussen logopedie en tandheelkunde?

Waar de tandarts werkt aan het gebied in de mond, de kaak en tanden, werkt de logopedist aan de functies van de lippen en de spieren rond de mond. Door het afleren van foutieve gewoonten en reflexen wordt de stand van de kaken en het gebit verbeterd en daarmee hersteld.

Wat is stemtherapie?

Stemtherapie is een behandelmethode binnen de logopedie waar problemen met het gebruik van de stem behandeld worden. Denk hierbij aan spraak- of stemproblemen. Met stemtherapie leert de logopedist hoe u de stem het beste kunt gebruiken zonder last te krijgen van de keel of problemen met ademhaling.

Wat is het Hanen ouderprogramma?

Als ouder heeft u een voorbeeldfunctie voor uw kind met taal, zowel expressief (vertellen) als receptief (begrijpen). Met het Hanen ouderprogramma wordt ouders met een kind met taalachterstand geleerd hoe zij aan het oplossen van het probleem kunnen bijdragen. U helpt het kind in alledaagse situaties de communicatie te ontwikkelen.

Hoe wordt dyslexie door een logopedist behandeld?

Dyslexie is een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Logopedie kan lees- en spellingproblemen behandelen en de fonologische en orthografische taalverwerking trainen en bevorderen. Met wetenschappelijk onderzochte en evidence-based methodes wordt met “taal in blokjes” het probleem behandeld.

Wat is preverbale logopedie?

Preverbale logopedie is een specialisatie binnen de logopedie. Deze richt zich op het behandelen van eet- en drinkproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen van 0-2 jaar. Het begin van de communicatieve ontwikkeling begint al ver voordat de eerste woordjes worden gesproken. Begeleid daarom deze ontwikkeling met preverbale logopedie.

Mocht u nog verdere vragen hebben neemt u dan contact met ons op. Met onze vele vestigingen in de regio is er altijd wel een praktijk in de buurt. Kijkt u op onze vestigingen pagina voor de juiste vestiging bij u in de buurt.