Logopedie en stotteren

Wat is stotteren eigenlijk?

Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken. Stotteren ontstaat bijna altijd op jonge leeftijd en het wordt daarom ook wel ontwikkelingsstotteren genoemd. Het  bestaat uit  herhalingen , verlengingen en/of blokkades van klanken of lettergrepen.

De oorzaak van stotteren

Er wordt steeds meer  bekend over de verschillende factoren bij stotteren,  maar wat precies de oorzaak van het stotteren is, is nog niet duidelijk. Meerdere factoren kunnen een rol spelen.

  • Erfelijkheid. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat stotteren voor een deel erfelijk is.
  • Taal. Kinderen die gaan stotteren, laten regelmatig zwakkere taalvaardigheden zien.
  • Omgeving.  Een stressvolle omgeving of gebeurtenis kan het stotteren uitlokken of in stand houden.
  • Ervaringen. Gevreesde woorden die stotteraars willen vermijden, kunnen ervoor zorgen dat het stotteren erger wordt.
  • Spraakmotoriek. Moeite met het efficiënt aansturen van spraakbewegingen.
Logopedie bij een taalontwikkelingsstoornis zoals stotteren

Diagnostiek bij stotteren

Tijdens het diagnostisch onderzoek wordt het stotteren zo compleet mogelijk in kaart gebracht. Bij jonge kinderen met vloeiendheidsproblemen is een belangrijke vraag of er sprake is van een normale onvloeiende periode of van een vroege vorm van stotteren. Omdat juist in de vroege fases van de ontwikkeling het stotteren nog sterk wisselt per moment en per dag, is de informatie van de ouders van belang. Bij twijfel neem contact op met Logopedie Direct.

Wanneer ga je starten met behandelen?

De behandeling van stotteren begint voordat het kind 5 jaar is. Er wordt 1 jaar gemonitord om te kijken of het kind vanzelf herstelt. Na dat jaar begint de logopedist met behandelen als in de laatste 3-6 maanden het stotteren niet is afgenomen. Dit lijkt betere kansen op herstel te geven dan starten als het stotteren langer dan 12 maanden aanwezig is of pas op latere leeftijd wordt aangeboden. Als u zorgen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen en de mogelijkheden met ons bespreken.

Behandeling van stotteren

In Nederland worden er voor de therapie van jonge kinderen  verschillende behandelmethodes gehanteerd. Ga met uw logopedist/stottertherapeut in gesprek en kijk welke methodes er zijn en welke behandelmethode het meest past bij uw kind en zijn omgeving.

Stottertherapeut

Bij logopedie Direct hebben logopedisten zich verder geschoold tot stottertherapeut. De logopedist-stottertherapeut staat ingeschreven in het NVLF register stotteren.