Logopedie en dyslexie: De rol van de logopedist.

Logopedie en dyslexie waar en wanneer:

 1. Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Kinderen in groep 2, kunnen al risicofactoren vertonen. Een vroege begeleiding (onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar verkleint wel de uitingsvorm ervan.
  De behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist levert zo een grote bijdrage aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van de gevolgen.
  Binnen Logopedie Direct wordt o.a. gewerkt met ‘Een steuntje in de rug met klanken en letters’ (Een programma voor (risico)leerlingen van groep 2 waarin foneembewustzijn en letterkennis centraal staan.)
  Logopedie Direct werkt op verschillende locaties en scholen intensief samen met een kinderfysiotherapeut, en biedt het programma “Letters in Beweging” aan.
 2. 10% van alle kinderen heeft lees- en spellingsproblemen;  circa 4% (NVO, Stichting Dyslexie Nederland) van kinderen in de basisschoolleeftijd heeft dyslexie.

  Vroegtijdige onderkenning van de problemen en behandeling zijn essentieel!

  De logopedisten van Logopedie Direct zijn allemaal bijgeschoold op het gebied van lees- en spellingsproblemen. Zij zijn specialisten in het signaleren, diagnosticeren en behandelen van problemen met de fonologische en orthografische taalverwerking.
  Binnen Logopedie Direct wordt gewerkt met de remediërende methode “Taal in blokjes”.
  Taal in Blokjes is een uitsnede van de F & L methode. Deze methode is wetenschappelijk onderzocht en evidence-based (Kuijpers, Wentink, van Bon, Meeuwsen- van den bakker & Kroesbergen, 2014*).

 3. Blijkt de logopedische behandeling, in samenwerking met de gegeven ondersteuning op school onvoldoende, dan is er sprake van hardnekkigheid, en zal uw logopedist adviseren uw kind aan te melden bij een dyslexiecentrum.
  In het werkgebied van Logopedie Direct zijn o.a. het RID, DCT, Berkel-B, instituut Nijenkamp en Braams gevestigd.
Logopedie en dyslexie
Het protocol dyslexie Logopedie Direct

 1. Signalering risico op dyslexie  (groep 2)
  • ‘Een steuntje in de rug met klanken en letters’
  • ‘Taal in Blokjes’
 2. Het lees- en spellingsproces komt moeizaam op gang
  • ‘Taal in Blokjes’ (groep 3, 4)
 3. Hardnekkigheid?
  • Doorverwijzing dyslexiecentrum.

In het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 2.0) wordt de volgende definitie gegeven:

“Dyslexie is een specifieke lees- en spellingstoornis met een neurobiologische basis, die wordt veroorzaakt door cognitieve verwerkingsstoornissen op het raakvlak van fonologische en orthografische taalverwerking.
Deze specifieke taalverwerkingsproblemen wijken proportioneel af van het overige cognitieve, en m.n. taalverwerkingsprofiel en leiden tot een ernstig probleem met het lezen en spellen van woorden ondanks regelmatig onderwijs.
Dit specifieke lees- en spellingsprobleem beperkt in ernstige mate een normale educatieve ontwikkeling , die op grond van de overige cognitieve vaardigheden geïndiceerd zou zijn”.

* Kuijpers, C., Wentink, H., Bon, W., de, Meeuwsen-van den Akker, M., & Kroesbergen, E. (2014). Effectiviteit van dyslexiebehandelingen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53(11), 460 – 474.

Protocol Logopedie Direct

Logopedie Direct heeft een protocol Logopedie en Dyslexie opgesteld. Binnen al onze vestigingen, of het nu in een gezondheidscentrum, binnen Speciaal Onderwijs of binnen het reguliere basisonderwijs is, werken onze logopedisten volgens dit protocol.  Alle logopedisten werkzaam binnen Logopedie Direct zijn intern of extern geschoold in de behandeling van lees- en spellingsproblemen.