Ouderenzorg binnen de logopedie

Binnen Logopedie Direct zijn 2 in de ouderenzorg gespecialiseerde logopedisten werkzaam: Karin Analbers – van Gorp en Christa te Winkel MSc.

Logopedische problemen die wij behandelen zijn:

  • Afasie,
  • dysarthrie,
  • dysfagie,
  • facialis parese,
  • Parkinson,
  • MS,
  • en dergelijke.

Karin Analbers

Karin Analbers – van Gorp heeft 3 jaar in verpleeghuizen gewerkt, waar zij dagelijks met ouderen werkte. Zij heeft de opleiding tot mimetherapeut gevolgd.

Karin is lid van de werkgroep neurologie.

Christa te Winkel MSc

Christa te Winkel MSc heeft voor de studie Logopediewetenschappen onderzoek gedaan naar woordvindingsproblemen bij MS, zij heeft als co-auteur een hoofdstuk geschreven in het boek “status afasietherapie 2”, binnenkort verschijnt een artikel in het blad “logopedie” over het betrekken van kinderen bij de afasietherapie, geschreven door Christa samen met Inge Smeele, logopedist.

Christa is lid van de VKL (Vereniging Klinische Linguïstiek)afasie.

ouderenzorg binnen de logopedie