Schisisproblematiek

Wat is schisisproblematiek?

Het woord schisis komt uit het Grieks. Dit betekent vrij vertaald: Spleet op scheiding. Schisisproblematiek wordt omschreven als: De klachten die met de schisis samenhangen.

Een schisis is een aangeboren afwijking, waarbij er een spleet zit in de lip, kaak en/of het gehemelte.

Een schisis kan invloed hebben op de spraaktaalontwikkeling, verstaanbaarheid, eet- en drinkontwikkeling, maar ook KNO-problematiek komt bij kinderen met een schisis vaker voor dan gemiddeld.

De invloed van de schisis op de spraaktaalontwikkeling.

Kinderen met een spleet in het gehemelte hebben regelmatig spraak- en taalproblemen.

Door een andere spieraanleg of een te kort gehemelte kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spraakorganen en de sturing van de luchtstroom.

Hierdoor kunnen kinderen met een schisis problemen hebben met plofklanken (p, b, t, d, k) of wrijfklanken (f, v, s, z, g). Dat kan zich ontwikkelen tot nasaal spreken, minder verstaanbaar spreken of zelf vrijwel onverstaanbaar voor de omgeving.

Logopedie, eventueel gecombineerd met een operatie, kan een oplossing zijn om de spraakverstaanbaarheid te verbeteren.

De invloed van de schisis op voeding.

Baby”s met een schisisprobleem hebben meer moeite met zuigen en/of slikken. Om die reden kunnen zich voedingsproblemen voordoen.

Hulpmiddelend, zoals speciale spenen, kunnen dan uitkomst bieden, als borstvoeding niet, of niet goed lukt.
Door de problemen met vacuüm zuigen duurt het voeden langer dan gemiddeld.

Wat is de Invloed van de schisis op het gebit?

Het gebit is een punt van aandacht bij schisis problemen. De tanden en kiezen van kinderen met schisis komen vaak wat anders door. Bij het schisisteam werken daarom een orthodontist en kaakchirug en eventuele problemen worden met bijvoorbeeld een beugel verholpen.

Wat kunt u verwachten in een behandeling?

Afhankelijk van de de klachten kan de behandeling bestaan uit een behandeling om de taal en uitspraak te bevorderen of advies rondom eet- en drinkproblematiek. Meestal worden deze verschillende behandelingen gecombineerd.

Onderdelen van schisis behandelingen zijn:

  • Oefeningen voor het leren sturen van de luchtstroom (leren afsluiting te maken met het zacht gehemelte).
  • Oefeningen om het verschil tussen klanken goed te horen.
  • Oefeningen voor het het aanleren voor een goede ontgplaatsing bij medeklinkers.
  • Oefeningen voor het inslijpen voor nieuwe klanken/woorden.

Het is zaak tijdig de problemen te herkennen en de klachten te lijf te gaan. Door oefenen, corrigeren en veel voor te doen kan een juiste uitspraak met logopedie aangeleerd worden.

Schisisproblematiek