Dagmar Mahieu

In juni 2009 behaalde ik mijn diploma logopedie te Antwerpen, België. Sinds augustus 2009 heb ik gewerkt als zelfstandig logopediste bij Sjerpa, Groepspraktijk Logopedie te Mortsel, België. Binnen het werkveld deed ik gedurende acht jaar (augustus 2009 – december 2017) ervaring op met kinderen met leerstoornissen, taalstoornissen en ontwikkelingsstroornissen. Daarnaast behandelde ik ook kinderen en jongvolwassenen met articulatiemoeilijkheden en oromyofunctionele stoornissen (OMFT).

Leren en specialiseren

Het blijven bijleren en specialiseren vind ik zeer belangrijk. Daarom volgde ik na het behalen van mijn diploma verschillende opleidingen en studiedagen. Ik volgde de opleiding Structurele Cognitieve Modificeerbaarheid, Gemedieerde leerervaring & Instrumenteel verrijkingsprogramma van R. Feuerstein. Dit gaf me meer inzicht in hoe kinderen leren en hoe ik ze daar het best bij kan begeleiden. Dit komt goed van pas bij het werken met kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. In 2016 volgde ik de basisopleiding OMFT om ook met kinderen met oromyofunctionele problemen aan de slag te kunnen.

Plezier voor kinderen

Kinderen plezier laten hebben in leren en oefenen is naar mijn mening een sleutel tot succes en staat in mijn therapie dan ook centraal. Om deze ervaringen ook te kunnen delen met andere hulpverleners werd ik medeauteur van twee publicaties. De eerste ging over het metend rekenen (Meter, liter, gram, tijd, euro en speelse redactiesommen), de tweede over het aanbrengen van het rekenen met decimale getallen aan rekenzwakke kinderen.
Ik ben blij dat ik nu ik in Nederland woon mijn baan als logopedist kan verderzetten bij Logopedie-direct.

Dagmar Mahieu