Selecteer een pagina

Eline Bruggeman

In juni 2011 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Sinds 1 september 2011 ben ik werkzaam als logopedist voor Logopedie Direct.

Vrije vestigingen en het Speciaal Onderwijs

Op dit moment ben ik zowel werkzaam in de vrije vestiging als op scholen. De vrije vestigingen bevinden zich in Hengelo (Deurningerstraat) en Almelo (Medi-Terra, Kieftsbeeklaan). In deze vestigingen behandel ik kinderen met spraakproblemen, taalproblemen, leesproblemen en voortekenen van dyslexie. Ook behandel ik afwijkende mondgewoonten door middel van oromyofuntionele therapie (OMFT). Dit ter bevordering van de articulatie of orthodontie.

De afgelopen jaren heb ik mijn kennis op deze gebieden verbreed door bij- en nascholingscursussen te volgen. Bijvoorbeeld MetaTaal: Multimodale en metalinguïstische taaltherapie voor oudere kinderen met TOS. MetaTaal maakt gebruik van legoblokjes als visuele en tactiel/kinesthetische ondersteuning. De kinderen leren letterlijk om zinnen te bouwen met het materiaal.
Ook heb ik de Post Hbo-opleiding “Dyslexie: Herkenning, onderzoek en behandeling gevolgd”. De theorie van deze opleiding combineer ik met de werkwijze van Taal in Blokjes, die wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs.

Kennis en professionaliteit vind ik erg belangrijk, daarom zal ik regelmatig bij- en nascholingscursussen volgen om alle facetten van mijn vakgebied bij te houden.

SO Het Mozaïek en SO De Stapsteen

Sinds 2011 ben ik werkzaam op SO Het Mozaïek te Almelo en De Stapsteen te Hengelo. Deze scholen richten zich op leerlingen van 6 t/m 12 jaar (De Stapsteen 4 t/m 12 jaar) met ernstige geïnternaliseerde gedragsstoornissen t.g.v. een psychiatrische stoornis.
Ongeveer 90 % van de leerlingen van deze scholen heeft een autisme spectrum stoornis (PDD-NOS, syndroom van Asperger, autistische stoornis). De overige kinderen hebben een hechting- of angststoornis.

Bijna alle kinderen met een psychiatrische diagnose hebben daarnaast ook een taal- en communicatiestoornis. Daarom heb ik in november 2013 de cursus Narratieve Taal Teken Therapie gevolgd. Doel van deze therapie is het kind te leren vertellen. Ook ouders leren gespreks- en verhaaltechnieken toe te passen om het kind daarbij te ondersteunen.

Tijdens de behandelingen vind ik het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt. Ik ben van mening dat wanneer een kind zich op zijn gemak voelt, hij zich het beste kan ontwikkelen. Daarnaast vind ik het belangrijk om ieder kind te stimuleren en te motiveren om zich zo verder te kunnen ontwikkelen.

Ieder kind heeft een talent en mag er zijn.

Eline Bruggeman

Eline Bruggeman

Praktijkmanager / Logopedist