Eva Lamers

In 2008 heb ik de opleiding logpedie voltooid aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Mijn eindstage heb ik gedaan bij Logopedie Hengelo, de logopediepraktijk in Groot Driene. Direct na het behalen van mijn diploma ben ik in vaste dienst genomen.

Meertaligheid

Omdat taalontwikkeling meer is dan het leren van Nederlands, en wij in de praktijk steeds meer meertalige kinderen zien, heb ik mij bijgeschoold op het gebied van meertaligheid. Tijdens de behandeling kijk ik naar de ontwikkeling van alle talen. Soms is het van belang dat de logopedie ook meertalig gebeurt. Indien nodig wordt hiervoor een tolk gebruikt.

Articulatie

Ik heb affiniteit met verschillende articulatieproblemen. Hiervoor heb ik een cursus Metaphon gedaan en een workshop Hodson en Paden. Deze methodes zijn beide voor de behandeling van kinderen met een fonologische articulatiestoornis. Dit is de meest voorkomende articulatiestoornis bij jonge kinderen.

Ook heb ik een bijscholing gedaan op het gebied van OMFT (Oro-Myo-Functionele-Therapie). Deze therapie houdt zich bezig met het evenwicht van de spieren in en rond de mond, en de invloed van de tong en lippen op de stand van de tanden, en andersom. Deze therapie gebruik ik bij kinderen/(jong)volwassenen die lispelen/slissen of verkeerd slikken. Doorgaans gaan deze behandelingen in samenwerking met een tandarts of orthodontist.

Schisis

Zoals hierboven is beschreven houd ik me veel bezig met articulatiestoornissen. Een apart gedeelte hiervan is de behandeling van spraakproblemen bij kinderen met een schisis (in de volksmond wordt dit ookwel hazenlip genoemd). Deze kinderen hebben andere problematiek op het gebied van articulatie ( problemen in de resonantie, luchtverlies door de neus, articulatieproblemen en compensatiegedrag in het gezicht of het hele lichaam doordat het produceren van een klank niet lukt). Tijdens de logopedie werken we intensief aan het correct aanleren van de klanken en het stimuleren en adviseren van de omgeving.

Toekomst

In het werkveld van de logopedie zijn er veel ontwikkelingen gaande. Om op de hoogte te blijven ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging. Ook zit ik bij een kwaliteitskring. Zoals hierboven te lezen is, laat ik me regelmatig bijscholen.

Eva Lamers