Evelien te Winkel

Mijn naam is Evelien te Winkel. In augustus 2015 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Sinds oktober 2015 ben ik werkzaam bij Logopedie-direct.

Op welke vestigingen vind je Evelien te Winkel?

Ik ben werkzaam op het Reliëf in Enschede, De St. Janschool in Hengelo en in de praktijk in Hengelo aan de H.C. Pootstraat 106. Daarnaast ben ik meerdere dagen per week praktijkmanager in Emmen.

Het Reliëf in Enschede is een Cluster 4 onderwijs. Hier komen kinderen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. Op het Reliëf is de onderwijs-zorgklas De Regenboog aanwezig (van Jarabee). Hier komen kinderen die gebaat zijn bij een combinatie van speciaal onderwijs met behandeling door een jeugdzorginstelling.

De St. Janschool is regulier basisonderwijs in Hengelo. Net als op het Reliëf komen kinderen bij mij voor spraak- taalproblemen, maar ook lees- en spellingsproblemen en afwijkend mondgedrag.

Na schooltijd ben ik in de praktijk in Hengelo aanwezig. Hier komen kinderen en volwassenen bij mij voor verschillende problematiek.

Peuterfit

Eén keer in de week is er Peuterfit. Peuterfit is een combinatie groepsbehandeling voor Peuters met logopedie en fysiotherapie. Tijdens de peuterfit leert een kind veel op sociaal- en communicatief gebied; omgaan met andere kinderen, beurtwisseling ed. De spraak- en taalontwikkeling wordt gestimuleerd door het aanbieden van taaloefeningen en mondmotorische oefeningen en oefeningen gericht op articulatie De motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd door veelzijdig bewegen; rennen, springen, klimmen en klauteren. Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u mij mailen of bellen.

Blijven ontwikkelen

Ik ben leergierig ingesteld en wil mij graag blijven ontwikkelen. Daarom ben ik lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie) en sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Verder ben ik aangesloten bij twee kwaliteitskringen om samen met collega”s de kennis omtrent verschillende onderwerpen te delen. Cursussen en specialisaties staan op de planning.

Evelien te Winkel