Ilse Holtmaat-Wolfkamp

Mijn naam is Ilse Holtmaat-Wolfkamp. In juni 2014 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle.  Daarna ben ik werkzaam geweest bij een logopediepraktijk in Lochem.  Sinds september 2016  ben ik als logopedist werkzaam bij Logopedie-Direct.  Hier werk ik momenteel op de Annie M.G. Schmidt school in Hengelo en op de praktijklocatie aan de Deurningerstraat in Hengelo.

Ervaringen

Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij een logopediepraktijk en in het speciaal onderwijs. In die stages heb ik veel ervaring op gedaan met spraak- en taalproblemen, lees- en spellingsproblemen en afwijkend mondgedrag bij kinderen.  Tijdens mijn werkzaamheden voor de logopediepraktijk in Lochem heb ik cursus taalstoornissen bij meertalige kinderen gevolgd.

Blijven ontwikkelen

Ik vind het belangrijk om mij als logopedist verder te blijven ontwikkelen. In de toekomst zal ik cursussen gaan volgen gericht op lees- en spellingsproblemen. Daarnaast zal ik deel uitmaken van een kwaliteitskring om kennis en ervaringen uit te wisselen met collega”s.

Ilse Holtmaat-Wolfkamp