Iris Wemekamp

Mijn naam is Iris Wemekamp. In augustus 2020 ben ik afgestudeerd als logopedist aan Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Stage en afstudeeronderzoek logopedie

Vanuit mijn laatste stage en afstudeeronderzoek ben ik blijven werken bij Logopedie Direct op locaties in Enschede en Hengelo. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen in het speciaal onderwijs en in de vrijgevestige praktijk. De ervaringen die ik hier opgedaan heb zijn onder andere spraak- en taalproblemen, lees- en spellingsproblemen en logopedie bij volwassenen.

Groepsbehandeling logopedie

Mijn afstudeeronderzoek had als onderwerp groepsbehandeling voor peuters met een (vermoedelijke) taalontwikkelingsstoornis. Ik heb onderzocht hoe de groepsbehandelingen het beste (vorm)gegeven kunnen worden. Deze kennis helpt mij in de uitvoering van mijn werk.

Leergierig

Na mijn afstuderen wil ik graag door blijven leren door middel van bij- en nascholingen. Mijn motto hierbij is “wat je met plezier leert, vergeet je nooit”. Dit probeer ik ook toe te passen in mijn behandelingen.

Iris Hammink