Selecteer een pagina

Jeske Burggraaf-Buddingh

Mijn naam is Jeske Burggraaf. In juli 2018 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sinds eind november 2018 ben ik als logopediste werkzaam bij Logopedie-Direct op de locatie in Deventer.

Ervaring

Tijdens mijn studie ben ik mezelf breed blijven ontwikkelen en heb ik ervaring opgedaan met diverse doelgroepen binnen de logopedie. Zo heb ik stage-ervaring opgedaan in een verpleeghuis, een allround logopediepraktijk en binnen een afasiecentrum. Gedurende de praktijkervaringen heb ik volwassenen met slikproblemen en Parkinson behandeld, kinderen met taal-spraak problemen en in het afasiecentrum heb ik veel logopedische groepsbehandelingen gegeven aan chronische afasie cliënten.

Gedurende mijn afstudeeronderzoek heb ik onderzoek gedaan naar de spraakverstaanbaarheid bij kinderen met een spraakontwikkelingsstoornis. Hieruit kwam o.a. het belang naar voren van de ouderbetrokkenheid en de inschatting die zij geven over de spraakverstaanbaarheid van hun kind in het dagelijks leven.

Docent spreeklessen Nederlands:

Naast mijn studie heb ik een half jaar Nederlandse spreeklessen gegeven aan volwassen anderstaligen. Mijn logopedische achtergrond kon ik hier goed gebruiken bij het aanleren van de Nederlandse klanken en de grammaticale structuren. Tijdens het geven van deze cursus heb ik veel geleerd over diverse culturen en de moeilijkheid van de Nederlandse taal.

In de komende jaren wil ik mezelf verder ontwikkelen als logopedist door cursussen te volgen en ervaring op te bouwen. Ik neem deel aan een kwaliteitskring om kennis en ervaring met collega’s te delen.

Jeske Burggraaf-Buddingh