Selecteer een pagina

Joyce Kempees

In 2010 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Aansluitend op mijn studie ben ik parttime gaan werken als logopedist bij de GGD Regio Twente. Hier  heb ik mij bezig gehouden met het screenen van leerlingen binnen het regulier basisonderwijs.

Gespecialiseerd in logopedie bij autisme en PDD-NOSS

Sinds 2011 ben ik werkzaam bij Logopedie Direct. Gedurende mijn studie heb ik stage gelopen in allround logopediepraktijken en het speciaal basisonderwijs. Het werken met kinderen die extra aandacht nodig hebben spreekt mij erg aan. Ik heb mij daarom gespecialiseerd in logopedie bij autisme en PDD-NOSS.

Logopedie en Tandheelkunde (OMFT)

Ook ben ik gespecialiseerd in Logopedie en Tandheelkunde. Ik heb namelijk de cursus OMFT gevolgd. De oro-myofunctionele therapie is erop gericht alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren. De therapie pakt daarmee de oorzaak aan van een of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht. Andere therapieën, zoals logopedische articulatieproblemen, orthodontie of een chirurgische kaakcorrectie, kunnen daardoor later een blijvend resultaat opleveren.

Logopedische screening

Tot slot verricht ik nog de logopedische screening op de openbare basisscholen in Hengelo. Hierbij screen ik alle 5-jarige leerlingen op logopedische problemen.

Om up to date te blijven volg ik cursussen en blijf ik mezelf bijscholen als logopedist .
Joyce Kempees