Martine Dogger

In 2012 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Na mijn afstuderen heb ik gewerkt in een logopedische praktijk en op een school in Amersfoort. Hier behandelde ik met name kinderen die te maken hadden met diverse logopedische problematiek, zoals articulatieproblemen, afwijkend mondgedrag en problemen in de taalontwikkeling.

Ervaring met Nederlandstalige en meertalige kinderen

Sinds januari 2019 ben ik werkzaam bij Logopedie-Direct. Ik doe mijn werk met veel plezier. Het is een mooi vak en ik schep er veel voldoening in om mensen te kunnen helpen bij zo iets essentieels als communiceren. Werken in de vrije vestiging vind ik uitdagend vanwege de diversiteit die je tegenkomt. Zo heb ik ervaring opgedaan met zowel jonge als oudere kinderen en Nederlandstalige en meertalige kinderen. Maar ook volwassenen met stem- of articulatieproblemen geef ik graag behandeling.

Stimuleren van de taal- en denkontwikkeling bij kinderen

In de periode dat ik werkzaam ben als logopedist heb ik verschillende scholingen en cursussen gevolgd op het gebied van taal en spraak. Een voorbeeld hiervan is de cursus DGM (denkstimulerende gespreksmethodiek) van Marion Blank, een cursus die zich richt op het stimuleren van de taal- en denkontwikkeling bij kinderen door gebruik te maken op van zogeheten “denk-vragen”. Door deze methode in te zetten merk ik dat kinderen uitgedaagd worden tot nadenken en redeneren wat een positieve invloed heeft op de talige capaciteiten van het kind. Momenteel volg ik een cursus die ingaat op de behandeling van fonologische stoornissen, een articulatiestoornis waarbij kinderen klanken verwisselen. Ik vind het belangrijk om mij als logopedist te blijven ontwikkelen om zo de best mogelijke zorg te geven.

Martine Dogger