Martine Timmer

In 2014 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Vanuit mijn laatste stage ben ik blijven werken bijLogopedie Direct te Hengelo. Gedurende mijn studie heb ik stage gelopen in een vrij gevestigde logopediepraktijk en het speciaal onderwijs. Ik heb tijdens deze stages veel ervaring opgedaan in spraak- en taalproblemen, lees- en spellingsproblemen en eetproblemen bij kinderen met autisme.

Werkzaamheden

Ik ben zowel werkzaam in de vrije vestiging als op scholen. De vrije vestigingen bevinden zich in Almelo (Medi-Terra, Kieftsbeeklaan) en Hengelo (Deurningerstraat). Als externe logopedist werk ik op de Plechelmusschool in Hengelo. Ik behandel hier kinderen met spraak- en taalproblemen en lees- en spellingsproblemen. Ook behandel ik afwijkende mondgewoonten door middel van oromyofuntionele therapie. Dit ter bevordering van de articulatie of orthodontie.

Het Mozaïek

Ook ben ik werkzaam op SO Het Mozaïek te Almelo. Het Mozaïek richt zich op leerlingen van 6 t/m 12 jaar met ernstige geïnternaliseerde gedragsstoornissen t.g.v. een psychiatrische stoornis. Ongeveer 90 % van de leerlingen van Het Mozaïek heeft een autisme spectrum stoornis (PDD-NOS, syndroom van Asperger, autistische stoornis). De overige kinderen hebben een hechting- of angststoornis.

Ontwikkeling

Binnen de logopedie blijven steeds meer nieuwe ontwikkelingen komen, hierdoor is het belangrijk dat ik mij bij- en naschool. In juni 2016 heb ik de post HBO-Dyslexiecursus met succes afgerond. Ook heb ik verschillende dagcursussen gevolgd waaronder Hodsen en Paden en Leespraat.
Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Ook zit ik bij verschillende kwaliteitskringen om kennis en ervaringen uit te wisselen met collega”s.

Martine Timmer