Miranda van Raaij

Mijn naam is Miranda van Raaij. In augustus 2011 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Daarvoor heb ik de opleidingen SPW en Onderwijsassistent met goed gevolg weten af te leggen. Door deze opleidingen heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen van alle leeftijden.

Sinds mei 2017 werk ik met veel plezier bij Logopedie-direct. Momenteel ben ik werkzaam op de locatie in Deventer.

Ervaring als logopedist op basisscholen

Voordat ik bij Logopedie-direct kwam te werken heb ik veel ervaring opgedaan in het werken als logopedist in een allround logopediepraktijk en op basisscholen. Hier heb ik veel cliënten behandeld met articulatiestoornissen, taalontwikkelingsstoornissen en afwijkende mondgewoonten.

Mijn werk als logopedist geeft mij veel voldoening en uitdaging. Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken en vind het belangrijk om naast het doel van de behandeling ook een stukje gezelligheid in de behandelingen naar voren te laten komen.

Specialisaties

Ik vind het belangrijk om mijzelf te blijven ontwikkelen als logopedist. Zo heb ik al diverse cursussen gevolgd. Ik heb de cursus Logopedie en Taalheelkunde (OMFT) gevolgd. Deze oefentherapie is gericht op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

Daarnaast heb ik ook de cursus stemstoornissen bij kinderen gevolgd.  Binnenkort zal ik starten met de cursus Dyslexie, herkenning, onderzoek en behandeling.

Kwaliteitsregister Paramedici

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast neem ik deel aan een kwaliteitskring om samen met andere collega”s kennis en ervaring te delen omtrent verschillende logopedische onderwerpen.

Miranda van Raaij