Mirjam Wolterink-Blaazer

In juni 2015 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Sinds 1 november 2015 ben ik als logopedist werkzaam bij Logopedie-Direct. Momenteel werk ik in vestigingen en op scholen in Hengelo en Almelo. 

Ervaring

Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen in een logopediepraktijk en binnen een verpleeghuis waar ik veel ervaring heb opgedaan in het behandelen van verschillende logopedische problemen. Zo heb ik veel cliënten behandeld met spraak- en taalproblemen, afwijkende mondgewoonten en cliënten met een neurologische aandoening zoals dysartrie, afasie en slikproblemen.

Verder heb ik tijdens mijn studie een minor gevolgd over het gehoor en auditieve problemen. Hierbij heb ik geleerd hoe auditieve verwerkingsproblemen gesignaleerd kunnen worden en hoe deze problemen het beste behandeld kunnen worden.

Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik mij verdiept in communicatieproblemen bij dementie. Met meerdere studenten heb ik een signaleringslijst ontwikkeld om communicatieproblemen bij mensen met dementie te kunnen signaleren.

Na mijn afstuderen heb ik een korte periode gewerkt binnen een verpleeghuis en in een logopediepraktijk. Ik heb binnen deze settingen gewerkt met zowel kinderen (in de praktijk) en ouderen (binnen het verpleeghuis en in de praktijk).

Blijven leren en ontwikkelen

Ik vind het belangrijk om mij als logopedist verder te blijven ontwikkelen, zodat ik de kwaliteit van het logopedisch handelen kan waarborgen. Zo ga ik in het najaar van 2018 een cursus volgen gericht op de spraakontwikkeling van kinderen. Ook neem ik deel aan twee kwaliteitskringen om mijn ervaringen en kennis met andere logopedisten te delen. Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Mirjam Wolterink Blaazer