Savanna Hoekstra

Mijn naam is Savanna Hoekstra. Als logopedist ben ik in juni 2018 afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Sinds september 2018 ben ik als logopedist werkzaam bij Logopedie-direct. Momenteel werk ik op de Anninksschool en op de praktijklocaties aan de Deurningerstraat en Pootstraat te Hengelo.

Ervaring

Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij Logopedie-direct en heb ik ervaringen opgedaan zowel in de praktijk als (speciaal)basisonderwijs. Dankzij deze stage heb ik veel ervaring op gedaan met spraak- en taalproblemen, lees- en spellingsproblemen en afwijkend mondgedrag bij kinderen. Naast deze stage ben ik werkzaam geweest als logopedist in opleiding bij een logopediepraktijk in Hardenberg. Tijdens mijn werkzaamheden daar heb ik interne scholingen gevolgd over begrijpend lezen, beginnende geletterdheid, OMFT en fonologische vaardigheden en lezen.

Ontwikkeling

Als logopedist vind ik het belangrijk om door te blijven ontwikkelen. In de toekomst zal ik cursussen blijven volgen. Ook zal ik deel uitmaken van een kwaliteitskring om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Savanna Hoekstra