Medebehandelaar bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Zodra uit de extra ondersteuning op school en/of door de logopedist is gebleken dat de dyslectische problemen ernstig en hardnekkig zijn, kan een kind in aanmerking komen voor vergoede diagnostiek (diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) en eventueel in aanmerking komen voor vergoede behandeling (behandeltraject dyslexie).

De school moet hiervoor een zorgvuldig opgebouwd leesdossier overhandigen aan de aanbieder van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.

Samenwerking met Berkel-B

Logopedie Direct heeft een samenwerking met Berkel-B, aanbieder van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Als medebehandelaar kunnen wij de dyslexiebehandeling van uw kind verzorgen. De behandeling vindt plaats in de omgeving van uw kind, op school of thuis. Wij hebben regelmatig contact met de leerkracht van uw kind, wij voeren o.a. een start-, tussen- en eindgesprek.

De dyslexiebehandeling gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar van Berkel-B. Het intakegesprek en het diagnostisch onderzoek vindt plaats bij Berkel-B. Ook het behandelplan wordt opgesteld door Berkel-B. Als medebehandelaar hebben wij regelmatig contact met de hoofdbehandelaar, voeren we samen MDO overleg, vindt er intervisie plaats, etc. Het bijstellen van het behandelplan gaat ook altijd in overleg met de hoofdbehandelaar.

Wanneer de diagnose Ernstig Enkelvoudige Dyslexie is gesteld, komt de behandeling in aanmerking voor vergoeding door de gemeente. Berkel-B regelt dit proces en is ook verantwoordelijk voor het financiële gedeelte. Op de site van Berkel-B kunt u meer informatie vinden, www.berkel-b.nl.