Klachten of ontevreden

Het kan gebeuren dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden.
Logopedie Direct volgt deze klachtenregeling.

Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist?

Praat eerst met uw logopedist. Bespreek uw klacht eerst met de logopedist want als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan hij/zij de klacht niet oplossen.

Komt u er samen niet uit?

Leg dan uw klacht voor aan de praktijkhouder (Christa te Winkel MSc, cw@logopedie-direct.nl).

Externe hulp

Alle logopedisten werkzaam bij Logopedie Direct, zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Hierdoor zijn wij automatisch aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Deze regeling biedt u, indien externe hulp gewenst is, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij of hij kan u, als onafhankelijk persoon, van advies voorzien, helpen bij het formuleren van de klacht en zoeken naar een oplossing voor de klacht.

Informatie over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici vindt u op onderstaande link:

Wkkgz-informatie patienten 2017

BEROEPSCODE VOOR LOGOPEDISTEN:

Logopedisten zijn gebonden aan normen die zijn vastgelegd in gedragsregels. Deze regels staan in de “Beroepscode voor Logopedisten”. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat logopedisten de belangen van de cliënt voorop stellen. Er geldt geheimhoudingsplicht en cliënten worden behandeld zonder aanziens des persoons (geen discriminatie).

Alle logopedisten werkzaam bij Logopedie Direct, zijn lid van de NVLF. Als u vindt dat uw logopedist in strijd met de beroepscode heeft gehandeld kunt u een klacht indienen bij het College.

 

Klachten