Selecteer een pagina

Meldcode huiselijk geweld

Meldcode huislijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals zoals o.a. de logopedist verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Logopedie Direct volgt het stappenplan zoals de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) deze heeft opgesteld.

Voor verdere informatie kunt u de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling doorlezen.

Meldcode huislijk geweld

Meldcode huiselijk geweld

Vanwege de problemen met de mail bij de 'oude' provider zijn er nieuwe mailboxen aangemaakt bij de nieuwe provider.

Omdat de 'oude' mailboxen nu niet bereikbaar zijn, kunnen we jullie bestaande mail nog niet overzetten naar de 'nieuwe' mailboxen. Erg verveldend, maar ik hoop op jullie begrip: we hebben hier namelijk geen vat op.

Apparatuur opnieuw instellen

Het vervelendste is nu dat jullie apparatuur opnieuw ingesteld moet worden. Ik heb gebrobeerd dit zo makkelijk mogelijk te maken door alle bestaande wachtwoorden gelijk te laten.