Meldcode huiselijk geweld

Meldcode huislijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals zoals o.a. de logopedist verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Logopedie Direct volgt het stappenplan zoals de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) deze heeft opgesteld.

Voor verdere informatie kunt u de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling doorlezen.

Meldcode huislijk geweld