Samenwerking en certificering

Logopedie Direct werkt samen met diverse specialisten en is daarnaast gecertificeerd bij meerdere partijen en instanties. Samen met de partners is Logopedie Direct nog beter in staat u de best mogelijke zorg te bieden.

Logopedie Direct werkt samen met:

logopedie plus

LogopediePlus is een logopediepraktijk, gespecialiseerd in het behandelen en onderzoeken van kinderen, volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, syndroom of beperking en in het begeleiden en/of adviseren van hun omgeving. Alle logopedisten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister voor logopedisten en zijn aangesloten bij een kwaliteitskring.De logopedisten bij LogopediePlus hebben allemaal dezelfde passie: werken met deze bijzondere gewone mensen. Zij vinden het een voorrecht om met hen te mogen werken. Er zijn positieve en negatieve dingen die ze meemaken. Een spontane knuffel als je het niet verwacht. Je leert hoe zij genieten van de kleine dingen en het leven in het nu. En niemand is hetzelfde. Een prachtige samenwerking.

Parbédie kinderopvang

Parbédie Kinderopvang is de beste kleinschalige kinderopvang in de regio. Zij kunnen alle mogelijke vormen van kinderopvang aanbieden. Zij bieden onder andere kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, thuiscrèche en het gastouderschap. Parbédie werkt samen met verschillende instanties, zodat zij de hoogste kwaliteit van zorg kunnen leveren. Parbédie is op die basis met Logopedie Direct een samenwerking aangegaan, zodat de logopedisten van Logopedie Direct kinderen met een hulpvraag voor communicatie direct kunnen helpen. Hierbij kun je denken aan problemen met taalbegrip, de woordenschat, het maken van zinnen en/of het uitspreken van klanken. Er kunnen ook twijfels zijn over het gehoor, het mondgedrag (kwijlen), de stem, de vloeiendheid (stotteren) of de manier van het eten en/of drinken. Logopedie voor een kind kan in een kort tijdsbestek een groot verschil maken. Vier keer per jaar brengt de logopedist van Logopedie Direct een bezoek aan het kinderdagverblijf om vragen van de leidsters te beantwoorden en om de leidsters te begeleiden in hun werk. Daarnaast kunnen zij op verzoek van de ouders gebruik maken van de expertise van Logopedie Direct.

Ortho Euregio

Ortho euregio is meer dan tanden rechtzetten. Een orthodontist werkt op het gebied van vorm (kaak en gebit) aan het mondgebied. De logopedist werkt op het gebied van functies (lippen en tong) aan het mondgebied. Bij Ortho Euregio trekken ze geen gezonde tanden of kiezen om ruimte te creëren. In plaats daarvan, plaatsen zij een speciale beugel. Met oromyofunctionele therapie dat een oefentherapie is, gericht op het herstellen van het evenwicht in het functioneren van de spieren in het mondgebied. Door het afleren van foutieve gewoonten/reflexen en het in evenwicht brengen van de mondspieren wordt de stand van de kaken en het gebit verbeterd. De vorm en functie van kaken en gebit kunnen weer hersteld worden. De afkorting hiervoor is OMFT. Een behandeling duurt gemiddeld 10-20 sessies van 30 minuten (dit kan individueel sterk variëren). De eerste behandelingen zijn wekelijks en daarna zijn er langere tussenpozen. Na afloop van de logopedische behandeling vindt er altijd een controle plaats. Na het beëindigen van de orthodontie wordt een laatste controle-afspraak gemaakt.

Lees meer over logopedie en tandheelkunde

Logopedie Direct IS gecertificeerd voor:

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. Zij behartigen de belangen van alle 6.300 leden die daar zijn aangesloten. Zij ondersteunen alle leden, zodat zij hun cliënten/patiënten kwalitatief hoogstaande logopedische zorg kunnen bieden in alle levensfasen. De NVLF maakt deel uit van het Paramedisch Platform Nederland (PPN), het overlegorgaan van verschillende paramedische beroepsgroepen.

Het gaat daarbij om belangen op het gebied van vakinhoud, kwaliteit, bedrijfsvoering en contractering met zorgverzekeraars. Namens de leden gaat de NVLF in gesprek met belangrijke stakeholders. De NVLF maakt zich sterk voor de kwaliteit en de inhoud van het vakgebied.

Kwaliteitsregister Paramedici

Kwaliteitsregister Paramedici (KP) maakt werk van kwaliteit in de paramedische zorg. Hoe? Door te toetsen of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn of haar beroepsgroep. En door de registratie en herregistratie uit toe voeren voor de paramedische beroepen. Deze beroepen hebben met elkaar gemeen dat ze geregeld zijn in de Wet BIG en beschermde titels hebben. Inmiddels zijn ruim 37.000 paramedici geregistreerd.

Cliënten, zorgverzekeraars en werkgevers kunnen de registers raadplegen om te zien of een paramedicus is vermeld in het Kwaliteitsregister en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen

Lees meer over de kwaliteitsnormen van Logopedie Direct

Logopedie direct, DTL proof

Direct toegankelijke Logopedie

DTL is de afkorting voor Directe Toegankelijkheid Logopedie. Dat betekent dat met ingang van 1 augustus 2011 u zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist kunt. Kortweg: Logopedie is direct toegankelijk. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijker te maken. Dit besluit wordt Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) genoemd. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor het vergoeden van de directe toegankelijkheid middels de polisvoorwaarden. Komt u voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent. Heeft uw klacht wel te maken met een logopedisch probleem!
Of de behandeling gestart kan worden hangt van een aantal factoren af. Beginnend met de klacht zelf. Maar mogelijk zijn er ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op de logopedie behandeling.
In het geval van twijfel geeft de logopedist het advies om eerst naar de huisarts te gaan.

Lees meer over Direct Toegangkelijke Logopedie

Health Care Auditing Gecertificeerd

De paramedische zorg is een dynamische sector die veel vraagt van zorgprofessionals. U bent uiteraard op zoek naar de beste zorg. De geleverde kwaliteit mout ook inzichtelijk zijn. De overheid en de beroepsorganisaties kijken met een kritische blik naar de dagelijkse handelingen. In dit dagelijks handelen vragen ook zij de zorverlener transparant en toetsbaar te zijn.

De HCA streeft naar kwaliteitsontwikkeling. Zij helpen  door middel van audittrajecten om de ‘kwaliteitstrein’ in beweging te zetten. U kiest voor kwaliteit in de dienstverlening en de HCA ondersteunt bij het bereiken van dit ultieme doel.

HCA heeft de afgelopen jaren, op verzoek van een toenemend aantal zorgverzekeraars, diverse auditproducten ontwikkeld. Deze worden vanaf 2005 gebruikt om de geleverde kwaliteit van zorg te toetsen.

De audits worden uitgevoerd door auditoren die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Zij zijn allen zelf ook fysiotherapeut/oefentherapeut/logopedist en werkzaam in de eerste lijn. Zij hebben ruime ervaring in kwaliteitstoetsing en weten als geen ander wat er op zorgverleners af komt. Zij zijn daarom, vanuit hun eigen ervaring, in staat na afloop van het audittraject ook te adviseren over praktische maatregelen binne de zorg.

Lees meer over de HCA certificering