Anne Marie van der Veen

Mijn naam is Anne Marie van der Veen. Ik mag mij sinds juni 2018 ‘Logopedist’ noemen. Een titel die ik hedendaags met trots draag, want het is een mooi en dankbaar beroep, dat ik met plezier uitoefen. Na het afstuderen ben ik  een jaar werkzaam geweest in de eerstelijnszorg en heb ik gewerkt in een logopediepraktijk en in het reguliere basisonderwijs.

Hier heb ik uiteenlopende hulpvragen behandeld, van taal-en spraakproblemen, lees- en spellingproblemen tot stemproblemen. Vanaf augustus 2019 ben ik werkzaam bij Logopedie Direct. U kunt mij tegenkomen op basisscholen en praktijklocaties in Almelo en Hengelo.  

ERVARING 

In het derde leerjaar van mijn studie heb ik mij door middel van de minor Nederlandse Gebaren Taal mogen verdiepen in de Dovencultuur en de Nederlandse Gebaren Taal. Gedurende mijn opleiding heb ik stage-ervaring opgedaan op een cluster 4 school, waarbij ik kinderen met ernstige spraak- en/of taalproblemen met of zonder gehoorbeperking behandelde. Hier kon ik mijn kennis en vaardigheden uit de minor NGT toepassen.  

Tijdens mijn afstudeerstage heb ik ervaring opgedaan in een reguliere logopediepraktijk en in een kinderdagcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking. Hier heb ik geleerd Totale Communicatie (waaronder gebaren, pictogrammen en tactiel) te gebruiken en de invulling van de behandelingen echt af te stemmen op de belevingswereld van een cliënt. Iedere cliënt is immers anders en hun communicatiewijze eveneens. Het geeft voldoening als je cliënten stapsgewijs vooruit ziet gaan, op welke manier dan ook.  

ONTWIKKELING 

Na mijn afstuderen heb ik een cursus gevolgd voor het behandelen van lees- en spellingsproblematiek en heb ik verschillende kinderen met deze moeilijkheden mogen helpen.  Uiteraard ben je nooit ‘uitgegroeid’. Daarom wil ik mij graag blijven ontwikkelen als logopedist. Dit  zal ik doen door het volgen van verschillende bij- en nascholingen. 

Anne Marie van der Veen