Elsbeth Eenkhoorn-Dunnink

Mijn naam is Elsbeth Eenkhoorn-Dunnink en ben sinds 2022 werkzaam bij Logopedie Direct.

In augustus 2022 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Chr. Hogeschool Windesheim in Zwolle. In mijn laatste studiejaar heb ik zowel mijn afstudeeronderzoek als mijn afstudeerstage mogen uitvoeren bij Logopedie Direct. Na mijn afstuderen kreeg ik een baan aangeboden, die ik met veel plezier heb aangenomen. U kunt mij vinden op de locatie Kei13 in Deventer.

ERVARING

Tijdens mijn stages heb ik ervaring opgedaan in het regulier basisonderwijs en in vrijgevestigde praktijken met kinderen en volwassenen. Ik heb hier ervaring opgedaan met spraak- taalproblematiek, lees- en spellingsproblemen, adem- en stemproblematiek, stotteren en OMFT (oro-myofunctionele therapie; afwijkend mondgedrag). Ook heb ervaring opgedaan in het organiseren en uitvoeren van groepsbehandelingen bij (jonge) kinderen met taal- en spraakproblemen zoals ‘Een steuntje in de rug met klanken en letters’. Daarnaast heb ik een tijdje mogen meedraaien bij onze PeuterFit in Hengelo (een combinatiegroepsbehandeling voor peuters met logopedie en fysiotherapie). Hier heb ik het belang van bewegend leren ontdekt. Deze kennis en ervaring probeer ik ook toe te passen in mijn dagelijks werk.

Wat ik het mooiste vind aan ons beroep: wij behandelen geen problemen, maar mensen. Elk mens is uniek, ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier en heeft een eigen verhaal. Hierdoor is geen enkele problematiek hetzelfde en elke behandeling weer anders.

ONTWIKKELING

In het logopedisch werkveld zijn er veel ontwikkelingen gaande. Ik vind het belangrijk om hiervan op de hoogte te blijven en om mijzelf te blijven ontwikkelen. Daarom ben ik lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie) en sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Cursussen en specialisaties staan op de planning.

Fieke Geene