Jeske Burggraaf-Buddingh heeft bij Logopedie Direct gewerkt. Op dit moment werkt ze dus niet meer voor ons. Haar collega’s in Deventer hebben haar taken en cliënten overgenomen.

Voordat Jeske is vertrokken heeft zij haar collega’s op de hoogte gesteld van de behandelingen van haar cliënten, zodat de voortgang geen vertraging oploopt.

Wilt u weten welke collega’s er zijn in Deventer? Kijk dan op de pagina met alle logopedisten en kies de regio.

Logopedie Direct is een grote organisatie waar meer dan 30 (gespecialiseerde) logopedisten werken. Het gebeurt logischerwijze wel eens dat een medewerker kiest voor een nieuwe uitdaging. Met ons uitgebreide team zijn we in staat om de werkzaamheden van de vertrokken medewerker op te pakken. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op!

Jeske Burggraaf-Buddingh

Mijn naam is Jeske Burggraaf. In juli 2018 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sinds eind november 2018 ben ik als logopediste werkzaam bij Logopedie-Direct op de locatie in Deventer.

Ervaring

Tijdens mijn studie ben ik mezelf breed blijven ontwikkelen en heb ik ervaring opgedaan met diverse doelgroepen binnen de logopedie. Zo heb ik stage-ervaring opgedaan in een verpleeghuis, een allround logopediepraktijk en binnen een afasiecentrum. Gedurende de praktijkervaringen heb ik volwassenen met slikproblemen en Parkinson behandeld, kinderen met taal-spraak problemen en in het afasiecentrum heb ik veel logopedische groepsbehandelingen gegeven aan chronische afasie cliënten.

Gedurende mijn afstudeeronderzoek heb ik onderzoek gedaan naar de spraakverstaanbaarheid bij kinderen met een spraakontwikkelingsstoornis. Hieruit kwam o.a. het belang naar voren van de ouderbetrokkenheid en de inschatting die zij geven over de spraakverstaanbaarheid van hun kind in het dagelijks leven.

Docent spreeklessen Nederlands:

Naast mijn studie heb ik een half jaar Nederlandse spreeklessen gegeven aan volwassen anderstaligen. Mijn logopedische achtergrond kon ik hier goed gebruiken bij het aanleren van de Nederlandse klanken en de grammaticale structuren. Tijdens het geven van deze cursus heb ik veel geleerd over diverse culturen en de moeilijkheid van de Nederlandse taal.

In de komende jaren wil ik mezelf verder ontwikkelen als logopedist door cursussen te volgen en ervaring op te bouwen. Ik neem deel aan een kwaliteitskring om kennis en ervaring met collega”s te delen.

Jeske Burggraaf-Buddingh