Mandy Kempees

Mijn naam is Mandy Kempees. In maart 2010 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie te Zwolle. Ik ben vier  dagen als logopedist werkzaam in de allround Praktijk voor Logopedie- Direct. Vanuit deze praktijk werk ik als logopedist binnen het regulier basisonderwijs. 

Kinderen

Ik heb affiniteit met de doelgroep kinderen 0-18 jaar. Hieruit haal ik veel voldoening en positieve energie. Ik behandel kinderen op het gebied van spraak- en taalproblemen, afwijkende mondgewoonten, lezen- en spellingproblematiek. Dyslexie is mijn specialisatiegebied.

Leergierig: ‘Ik volg cursussen om mijn kennis te vergroten. Omdat er binnen de logopedie veel nieuwe ontwikkelingen zijn, blijf ik mij nu en in de toekomst middels cursussen bijscholen’.
Mandy Kempees