Logopedie met verwijzing

Logopedie met verwijzing is niet altijd nodig maar het kan wel.

Voor logopedie met verwijzing kunnen de onderstaande artsen u doorverwijzen:

  • Huisarts
  • KNO-arts
  • Kinderarts
  • Neuroloog
  • Tandarts
  • Orthodontist

Klik hier voor de lijst met zorgverzekeraars en tarieven.

Of lees meer over logopedie zonder verwijzing

Wat wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering?

Niet alle behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket. Behandelingen voor dyslexie en behandelingen van taalproblemen door een dialect of door het spreken van een andere taal, vallen erbuiten. Het is goed om daar rekening mee te houden voor u een eerste afspraak maakt. Bekijk ook altijd goed met welke logopedisten uw verzekering een contract heeft afgesloten, zodat u zeker weet dat de behandelingen worden vergoed.

Hoe is de vergoeding geregeld bij logopedie met verwijzing?

Als u een verwijzing voor logopedie hebt gekregen, maakt u een afspraak bij een praktijk, waarmee uw verzekering een contract heeft afgesloten. U krijgt de behandeling dan vergoed vanuit de basisverzekering. Houd wel rekening met het verplichte eigen risico dat vanaf 18 jaar geldt.

Wie kan een verwijsbrief afgeven?

Een verwijsbrief voor de logopedist kan worden afgegeven door de huisarts, maar ook door een medisch specialist zoals een KNO-arts, of orthodontist. Sommige verzekeringsmaatschappijen accepteren ook een machtiging die door een jeugdarts is afgegeven. Dat is echter niet bij alle verzekeraars het geval. De verwijzing is nodig om de logopedische behandeling te kunnen starten.

Hoe werkt een verwijsbrief van de huisarts?

In een verwijsbrief van de huisarts staat beschreven wat de diagnose is en welke vraagstelling daarbij hoort. De brief wordt ondertekend door de huisarts. Het is een machtiging die u nodig heeft om u aan te kunnen melden bij logopedie. De verwijsbrief is drie maanden geldig en kan dus het beste worden afgegeven vlak voor de eerste afspraak. U neemt de machtiging mee bij uw eerste bezoek en overhandigt deze aan de logopedist.

Wanneer is er wel een verwijzing voor logopedie nodig?

Het kan voorkomen dat uw verzekering de directe toegankelijkheid voor logopedie niet vergoed. Dan heeft u dus wel een verwijzing nodig, voor u een eerste afspraak kunt maken. Gelukkig valt de directe toegankelijkheid bij de meeste verzekeringsmaatschappijen onder de basisdekking. Wilt u naar een logopediepraktijk waarmee uw zorgverzekering geen contract heeft? Ook dan is er een verwijsbrief nodig. Houd daarnaast ook rekening met de eigen bijdrage die wordt berekend voor niet-gecontracteerde zorg. Gaat u naar een logopedist die in een ziekenhuis, verzorgingshuis of revalidatiecentrum werkt? Ook dan heeft u een verwijsbrief nodig. Dat geldt ook als u de behandeling buiten de praktijk van uw logopedist wilt volgen.

Is er voor logopedie een verwijzing nodig?

Voor logopedie heeft u geen verwijzing nodig. Dat is alleen het geval als uw zorgverzekering hier specifiek om vraagt. Natuurlijk kunt u eerst even met uw huisarts overleggen. Dan kunt u altijd alsnog om een verwijsbrief vragen. Sinds 2011 is logopedie direct toegankelijk voor iedereen. Dat betekent dat u ook zonder verwijsbrief een afspraak bij de logopedist kunt maken. Bij Logopedie Direct zijn er in de meeste gevallen geen wachtlijsten. U kunt al binnen een week bij ons terecht voor uw eerste afspraak. Als u voor het eerst naar de logopedist gaat, worden uw klachten besproken door middel van een vragenlijst. Soms blijkt daaruit dat er een verwijzing nodig is voor gespecialiseerde logopedie. Die kunt u opvragen bij uw huisarts.

Logopedie met verwijzing