direct

Logopedie vergoeding

Hoe regelt u de logopedie vergoeding

Een logopedie-behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vrijwel altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor moet de behandeling plaatsvinden d.m.v. een verwijzing door een arts of specialist.

Met uw hulpvraag gaat u naar uw huisarts of specialist, waarna zij u kunnen doorverwijzen.

Ook direct toegankelijk

Logopedie Direct is  DIRECT TOEGANKELIJK, dit betekent dat u geen verwijzing nodig heeft. Kijk voor meer informatie op de pagina logopedie zonder verwijzing.

U kunt dus direct een afspraak maken bij een van onze vestigingen. Kijk in het vestigingenoverzicht of maak online een afspraak.

Logopedie in het basispakket

Logopedie zit in het basispakket. U hoeft zich voor een logopedie-behandeling dus niet extra te verzekeren. Wanneer u echter een eigen risico heeft, dan valt de logopedie vergoeding daar wel onder.Uw vergoeding uit de verzekering is dus afhankelijk van het aantal logopedie-behandelingen en de hoogte van uw eigen risico.

Ook de kosten voor logopedie-behandelingen die u door een no-claim regeling terug kunt krijgen vallen hieronder. Logopedie-behandelingen van kinderen onder de 18 vallen buiten deze no-claim regeling.

Restitutie- of naturapolis

Bij een naturapolis declareren wij de kosten direct bij uw zorgverzekeraar. Alles wordt dan door ons geregeld. In geval van een restitutiepolis sturen wij u onze nota. Deze moet u dan eerst zelf voldoen, waarna u de logopedie vergoeding bij uw verzekeraar kunt terug vragen.

Vergoeding bij lees- en spellingsproblemen:

Logopedische behandeling bij problemen met de fonologische en orthografische taalverwerking (lees- en spellingsproblemen) wordt door uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket 100% vergoed.

Logopedische behandeling van dyslexie wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

De diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie door een dyslexiecentrum (Studiecentrum Hengelo, StudieQ, RID, DCT) wordt onder voorwaarden vergoed door de gemeente. Uw logopedist kan u informeren of uw kind eventueel in aanmerking komt voor vergoed onderzoek.

Logopedietarieven 2019

 • Screening € 22,12
 • Anamnese en onderzoek na screening  € 88,50
 • Screening, anamnese en onderzoek € 110,63
 • Anamnese en onderzoek na verwijzing € 88,50
 • Eenmalig onderzoek € 88,50
 • Individuele zitting reguliere logopedie € 44,25
 • Individuele zitting reguliere telelogopedie € 44,25
 • Individuele zitting preverbale logopedie € 88,50
 • Telefonische zitting € 22,12
 • Toeslag voor behandeling aan huis € 25,10
 • Toeslag voor behandeling in een instelling € 25,10
 • Overleg met derden* € 44,25
 • verslaglegging aan derden** € 44,25

*Bij overleg met derden is sprake van overleg indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, overleg plaatsvindt. het tarief, op offerte basis, voor overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar. Het overleg met derden betreft een prestatie per patiënt per half uur.

**Bij verslaglegging aan derden is sprake van een schriftelijke informatieverstrekking indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, een rapport wordt verstrekt. Het tarief, op offerte basis, voor verslaglegging (inclusief eventuele kosten van aanvullend onderzoek) aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar. De verslaglegging aan derden betreft een prestatie per patiënt per half uur.

 

Logopedie Direct werkt samen met de volgende Zorgverzekeraars:

 • Agis,
 • Achmea,
 • Anderzorg
 • CZ-groep (Ohra, Delta Lloyd,)
 • Multizorg (DSW, Stad Holland, Salland, ASR, ONVZ, VVA, PNO, Nedasco, IAK, Aevitae)
 • UVIT (VGZ, Univé, Trias, IZA en IZZ)
 • Fortis ASR
 • De Friesland
 • Groene Land/PWZ Achmea
 • Interpolis Achmea
 • Menzis
 • Nationale Nederlanden
 • ONVZ
 • Trias
 • Univé
 • VGZ
 • Zilveren Kruis Achmea

Meer informatie over de vergoedingen van de zorgverzekeraars zijn te vinden op: http://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/logopedie.