Zorgteam

Als kinderen last hebben van een taal-spraakontwikkeling of problemen op sociaal-emotioneel gebied ervaren, kan het zorgteam worden ingeschakeld. Op die manier wordt een kind snel geholpen door de juiste therapeut of behandelaar en worden verdere problemen voorkomen. Leerkrachten, ouders en collega”s kunnen bij dit team terecht voor advies, het bespreken van de problemen en de begeleiding van het kind. Zo wordt er gewerkt met korte lijntjes en is er een vast aanspreekpunt waar alle zorg bij elkaar komt.

  Wat kunnen ouders zelf doen?

  Ouders kennen hun kind het beste en zijn de eersten die merken als het niet goed gaat met bijvoorbeeld de taal- en spraakontwikkeling van hun kind. Is een kind moeilijk verstaanbaar of praat het nauwelijks? Zijn er problemen bij het leren lezen of bij het begrip van taal? Dan is het belangrijk dat ouders zelf aan de bel trekken bij school en in gesprek gaan met de leerkracht van hun kind. Zo kan er snel hulp worden ingeschakeld. De kracht van een zorgteam is dat alle expertise erin samenkomt, waardoor een kind snel en gericht geholpen kan worden.

  Op welk moment komt het zorgteam in actie?

  Als een kind te maken heeft met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), zal de leerkracht dit probleem signaleren en oppakken, samen met de Intern Begeleider. Als er meer zorg nodig blijkt, wordt het zorgteam ingeschakeld. Natuurlijk gebeurt dit altijd in samenspraak met de ouders. Als er sprake is van taal- en spraakmoeilijkheden zullen er in het zorgteam een klinisch linguïst en gespecialiseerde logopedist in gehoor-, taal- en intelligentieonderzoek aanwezig zijn. Daarnaast kan ook een kinderfysiotherapeut of een ergotherapeut bij het zorgteam worden betrokken. Het zorgteam kijkt net even verder dan een regulier logopedie-onderzoek.

  Wat doet zo”n zorgteam precies?

  Een zorgteam heeft als doel om snelle en toegankelijke hulp te bieden. Die hulp is bestemd voor het kind zelf, maar ook voor de ouders en de rest van het gezin. Als het nodig is, wordt zelfs de klas van het kind in dit proces betrokken. Op die manier wordt er zo snel mogelijk een passende oplossing gevonden, waardoor het kind op een goede manier verder kan op school en thuis. De leerkracht krijgt handvatten om het kind zo goed mogelijk te begeleiden, de ouders krijgen tips die ze buiten school kunnen gebruiken om hun kind te helpen.

  Wat is een zorgteam?

  Een zorgteam bestaat uit verschillende professionals van binnen en buiten de school. Zij benaderen het probleem van het kind vanuit verschillende disciplines. Vanuit de school zijn dat bijvoorbeeld de leerkracht, de intern begeleider, de remedial teacher, de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdarts betrokken. Verder kunnen een klinisch linguïst en gespecialiseerde logopedist in gehoor-, taal- en intelligentieonderzoek, deel uitmaken van het zorgteam.

  Behandeling

  Het zorgteam geeft advies aan het kind, de ouders en de leerkracht. Zij kunnen doelgericht helpen. Daarnaast kan het nodig zijn om verder onderzoek naar het probleem te doen. In het geval van een TOS zijn de logopedist en de audioloog erg belangrijk. Het team kan ook concluderen dat er meer specialistische zorg nodig is. In dat geval verwijzen zij het kind, in overleg met de ouders, door naar een gespecialiseerde hulpverlener of instelling. Zij gaan zorgvuldig om met alle persoonlijke gegevens en informatie. Deze zijn in alle gevallen vertrouwelijk. Privacy staat voorop.

  De Voordelen

  Het inzetten van een zorgteam heeft veel voordelen voor zowel het kind en de ouders als de leerkracht. Het is een laagdrempelige manier van hulpverlening. Het samenkomen van expertise is daarbij een echte meerwaarde. Waar er bij behandelaren en instellingen vaak sprake is van een wachtlijst, is dat bij een zorgteam niet het geval. Hierdoor hoeven kinderen en hun ouders niet lang op de juiste hulp te wachten. Het team werkt lokaal, het kind zal onderzocht worden in een voor hem/haar bekende omgeving (namelijk in de logopediepraktijk of op school). De zorg is hierdoor altijd goed bereikbaar. Ze helpen graag bij het vinden van de passende oplossing.

  Wat is een TOS?

  Een taalontwikkelingsstoornis is een neurologische stoornis, die genetisch is bepaald. Kinderen met een TOS hebben een normaal IQ, maar hebben moeite met het uiten en verwerken van taal. De taalverwerving gaat bij hen niet automatisch, waardoor ze onverstaanbaar kunnen gaan spreken, kromme zinnen kunnen gaan maken en woordvindingsproblemen kunnen hebben. Een TOS is een onzichtbare handicap, die wel minder kan worden, maar nooit helemaal weg gaat. Vroege screening en behandeling zijn daarom erg belangrijk.

  TOS op tijd aanpakken

  Als er binnen het zorgteam wordt vastgesteld dat er sprake is van een taalontwikkelingsachterstand, kan een logopedist daar direct mee aan de slag. Een TOS wordt vaak verward met een taalachterstand, waardoor de juiste aanpak ontbreekt. Daarom is het zo belangrijk om een TOS al op jonge leeftijd te signaleren. Een taalachterstand kan worden ingehaald, maar een TOS is een blijvende stoornis, waar blijvend intensief aan gewerkt moet worden.

  Zorg op maat

  Het inschakelen van een zorgteam kan een hele stap zijn, zeker voor ouders. Toch ervaren zij vaak al snel de voordelen van die professionele hulp. Hun kind wordt gezien door verschillende specialisten en komt bij de juiste behandelaar terecht. Zij blijven nauw betrokken bij de ontwikkeling van het kind. Daarnaast kunnen ouders altijd bij het team terecht als ze vragen hebben of advies willen hebben.